Kjøttsektoren: Europeiske fagforeninger samler seg bak tysk lov

April 16, 2024 | Mat, I rampelyset

En samlet oppfordring til EU for forbedrede vilkår for kjøttarbeidere over hele kontinentet

Berlin, 16 april 2024 – På en konferanse i Berlin avsluttet European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) det EU-dekkende prosjektet #MeatTheStandards rettet mot å forbedre arbeidsforholdene i den europeiske kjøttindustrien. Med inspirasjon fra loven om arbeidssikkerhet og kontroll, som betydelig forbedret arbeidsforholdene i den tyske kjøttindustrien, oppfordrer EFFAT og dets tilknyttede selskaper de kommende EU-institusjonene til å påta seg europeisk ansvar og heve arbeidsstandardene i en sektor som er plaget av dårlige forhold, lønnsunderbud, og utnyttelse.

I forkant av neste EU-valg oppfordrer EFFAT den nye EU-kommisjonen og det kommende Europaparlamentet til å beskytte arbeidere mot utnyttelse på EU-nivå ved å vedta en forpliktende initiativ som regulerer underleverandører, adresserer fornærmende mellomledd og styrker arbeidsplasstilsyn.

Det 2-årige prosjektet, som samlet tilknyttede selskaper fra hele Europa, har gitt betydelige resultater som styrker samarbeidet, bevisstgjøringen og tar til orde for bedre arbeidsstandarder. Deres kollektive innsats har ført til konkrete resultater, inkludert:

  • Bevisstgjøring: Prosjektet kastet lys over den gjennomgripende karakteren av problemstillinger innen den europeiske kjøttindustrien, og understreket behovet for samordnet handling på europeisk nivå.
  • Belgisk tariffavtale om sosialt bedrageri: En betydelig milepæl var utviklingen av den belgiske tariffavtalen om sosial svindel i kjøttsektoren, som understreker viktigheten av regulatoriske tiltak for å ivareta arbeidstakernes rettigheter.
  • Organiserende innsats i Polen: Vellykkede organiseringsinitiativer ble iverksatt i Polen, rettet mot å styrke arbeidstakere og forbedre deres arbeidsforhold.
  • Utveksling med medlemsorganisasjoner i Romania: Det ble lagt til rette for meningsfulle utvekslinger med medlemsorganisasjoner i Romania, noe som fremmet samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrensene.
  • European Works Council (EWC) Arbeid: EFFAT engasjerte og koordinerte etableringen av et europeisk arbeidsråd (EWC) i LDC, som tok til orde for rettighetene og interessene til arbeidere på multinasjonalt nivå.

Ved å utnytte resultatene av EU-prosjektet fremhevet Kristjan Bragason, EFFATs generalsekretær, betydningen av disse prestasjonene for å fremme rettighetene og velværet til kjøttindustriarbeidere over hele Europa, og sa: Arbeidsforholdene i kjøttsektoren har flekket det europeiske arbeidsmarkedet. Uavhengig av lønnsomheten, kan ikke en sektor virkelig trives hvis den er bygget på utnyttelse og sosial dumping.

Guido Zeitler, NGG-formann, deltok på konferansen og sa: Det tok mange år med å bekjempe de utnyttende strukturene i den tyske kjøttindustrien, før outsourcing og underkontrakter endelig ble forbudt ved lov. Dette var en milepæl, som vi nå ønsker å oppnå sammen for Europa. Men vi ønsker også å gjøre ytterligere forbedringer. Tvilsomme tidligere underleverandører er fortsatt oppe i ugagn som rekrutteringsbyråer, transportører og overnattingsleverandører. Vi trenger snarest mer regulering og strengere kontroll her – i Tyskland og Europa.

EFFATs krav om bedre arbeidsforhold gjennom underleverandørkjeder er inkludert i #CallingEU, en større EU-valgmanifest krever et nytt EU-mandat forpliktet til å levere et mer rettferdig Europa for arbeidstakere.

Slutter -

Mediekontakter:

Maddalena Colombi: +32 488 3374 09
EFFAT kommunikasjonsansvarlig
m.colombi@effat.org

Jonas Bohl: +49 151 17480844
NGG presseansvarlig
jonas.bohl@ngg.net

 

Effat | EFFAT er European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, som også representerer hushjelp. Som en European Trade Union Federation som representerer 116 nasjonale fagforeninger fra 37 europeiske land, forsvarer EFFAT interessene til mer enn 25 millioner arbeidere overfor de europeiske institusjonene, europeiske arbeidsgiverforeninger og transnasjonale selskaper. EFFAT er medlem av EFS og den europeiske regionale organisasjonen til IUL.

#MeatTheStandards er et prosjekt fra European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT) rettet mot å forbedre arbeidsforholdene i den europeiske kjøttindustrien.

 

 

 

 

 

 

 

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser