"Plattformarbeidere er på god vei til å nyte rettighetene sine!"

I går godkjente rådet endelig avtalen som ble oppnådd 8. februar 2024 mellom rådsformannskapet og Europaparlamentet om plattformarbeidsdirektivet.

EFFAT hilser dette nye juridiske rammeverket velkommen, som vil bidra til å forbedre situasjonen til sjåfører for matlevering i våre sektorer.

I mange medlemsland blir plattformarbeidere ofte feilklassifisert som selvstendig næringsdrivende, noe som resulterer i at de ekskluderes fra grunnleggende sosiale beskyttelsestiltak, som trygd, sykefravær og ferier.

Det nye direktivet er satt til å være en game-changer. Medlemsstatene må etablere en presumsjon om ansettelse på nasjonalt nivå, utløses når fakta som indikerer kontroll og retning blir funnet. Disse fakta vil bli fastslått basert på nasjonal lovgivning og tariffavtaler, samtidig som det tas hensyn til EUs rettspraksis.

Mens EFFAT beklager at det ikke er oppnådd enighet om harmoniserte kriterier på EU-nivå for omklassifisering av plattformarbeidere, er rollen som er gitt til arbeidernes representanter for å påberope seg ansettelsesforutsetningen sammen med nasjonale myndigheter og plattformarbeidere en bemerkelsesverdig suksess.

Plattformen har mulighet til å utfordre presumsjonen om ansettelse, men ansvaret for å fremlegge bevis ligger på plattformen, ikke hos plattformarbeidere. Dette er en betydelig milepæl med tanke på sårbarheten til plattformarbeidere, for det meste unge, med migrasjonsbakgrunn og i en prekær posisjon.

Ved siden av direktivet medfører positiv endring når det gjelder beskyttelse av plattformarbeidere mot algoritmisk ledelsespraksis. Plattformarbeidere og deres representanter mottar gjennomsiktig informasjon om bruk av automatiserte eller beslutningssystemer. Teksten garanterer også økt menneskelig tilsyn med beslutninger tatt av systemer som direkte påvirker individer som er engasjert i plattformarbeid.

Direktivet inneholder noen viktige bestemmelser om informasjon og konsultasjon av plattformarbeidere og deres representanter.

Endelig sikrer direktivet at personer som utfører plattformarbeid gjennom mellommenn nyter samme beskyttelsesnivå som de med direkte kontraktsforhold. Det siste er en viktig seier, ettersom EFFAT intenst har etterlyst likebehandling gjennom et juridisk bindende initiativ om arbeidsformidlere og rettferdige arbeidsforhold i underleverandørkjeder.

Kristjan Bragason, kommenterer den politiske avtalen, sa: «I dag har vi en grunn til å feire. Plattformarbeidere vil snart dra nytte av beskyttelsen av en ansettelsesstatus og nyte bedre arbeidsforhold. Dette direktivet legger grunnlaget for rettferdig konkurranse for plattformer og likebehandling, samtidig som det tar et viktig skritt fremover mot sosial dumping.»

EFFA oppfordrer alle medlemmer av Europaparlamentet (MEPs) til omgående å vedta direktivet under EP-plenumsmøtet i april, og den oppfordrer alle medlemsland til å implementere det i rett tid.

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser