Politisk avtale om Due Diligence setter en ny æra i kampen mot bedriftens straffrihet

EFFAT, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, applauderer den politiske avtalen om Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet (CSDDD). Denne avgjørende loven kan adressere arbeidsmisbruk i forsyningskjeder og franchisenettverk. Utelukkelsen av finansielle tjenester fra due diligence-forpliktelser er likevel bekymringsfull.

EUs medlovgiveres nylige avtale om CSDD-direktivet er en betydelig milepæl for menneskerettigheter og miljøvern i leverandør- og underleverandørkjeder, og franchisesystemer. Mens den endelige teksten venter og detaljer fortsatt ferdigstilles i tekniske møter, feirer EFFAT viktige seire.

Teksten fastsetter klare forpliktelser for selskaper til å håndtere faktiske og potensielle menneskerettigheter og miljørisiko knyttet til deres virksomhet, datterselskaper og forretningsforbindelser. Ofre for bedriftsrelaterte menneskerettighetsbrudd vil nå kunne holde selskaper ansvarlige for EU-domstolene dersom de blir skadet gjennom selskapenes virksomhet eller forretningsforbindelser.

EU- og tredjelandsbaserte multinasjonale selskaper som opererer i EU gjennom franchisesystemer er også en del av direktivets virkeområde. Dette er en stor seier for EFFAT, dets tilknyttede selskaper og alle arbeidere i gjestfrihetssektoren. Praksis for å bryte fagforeninger som følges av multinasjonale hurtigmat- og hotellselskaper vil ikke gå ustraffet, og ofre for vold og trakassering på jobben vil endelig kunne kreve rettferdighet og holde morselskapene ansvarlige.

EFFATs generalsekretær Kristjan Bragason kommenterer den politiske avtalen:

"Denne avtalen er en betydelig seier for sårbare arbeidere i agro-matforsyningskjeder og hurtigmatbutikker i Europa og globalt. Teksten gir viktige verktøy for å forfølge bedriftens rettferdighet og for å forhindre menneskerettighetsbrudd i våre sektorer. EFFAT anser imidlertid utelukkelsen av finanssektoren som en tapt mulighet.»

EFFAT vil nå ta seg tid til å vurdere detaljene i den endelige teksten i håp om en rask vedtakelse av medlovgivere i 2024.

 

 

 

 

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019