Sosiale partnere i landbruket vedtar felles erklæring om virkningen av global oppvarming på landbruket

Desember 15, 2023 | Såing av bønnene, I rampelyset

De europeiske arbeidslivets partnere i landbruket, EFFAT og GEOPA-COPA, som representerer interessene til arbeidere og arbeidsgivere i sektoren, har snakket med én stemme om behovet for å samarbeide for å dempe virkningene av alvorlige værforhold på landbruket.

Global oppvarming er et globalt fenomen som byr på store utfordringer for bønder og arbeidere.

Bevisene for at konsekvensene av global oppvarming er alvorlige og potensielt katastrofale har blitt mer overbevisende enn noen gang i løpet av de siste 30 årene. Landbrukssektoren er mest berørt av ugunstige klimatiske forhold, ikke bare når det gjelder utbytte, men også når det gjelder den samlede innvirkningen på landlig infrastruktur og arbeidsforholdene til arbeidere.

Av denne grunn oppfordrer de europeiske arbeidslivets parter i landbruket EU-institusjonene og nasjonale myndigheter til å samarbeide med dem om et initiativ om trygge arbeidsforhold i ekstreme temperaturer og værhendelser for å beskytte helse og sikkerhet, arbeidsplasser og inntekter til landbrukssamfunnet. Dette tiltaket bør omfatte full kompensasjon til arbeidsgivere og landbruksarbeidere for tapte arbeidsdager på grunn av ekstremvær.

De europeiske arbeidslivets parter i landbruket forplikter seg til å fortsette arbeidet med å dempe virkningene av alvorlige værforhold på landbruket i sammenheng med det nåværende og fremtidige arbeidsprogrammet til den europeiske sosiale dialogkomiteen for landbruk, og spesielt i sammenheng med det EU-finansierte Safe Habitus-prosjekt der begge organisasjonene deltar.

Erklæringen benytter anledningen til å anerkjenne viktigheten av en streng sosioøkonomisk konsekvensvurdering på lokalt nivå for å vurdere virkningen av enhver avbøtende politikk på arbeidsplasser, inntekter og ferdigheter, og for å sikre de nødvendige ressursene og full involvering av arbeidslivets parter.

Vedtaket viser ansvaret til de europeiske arbeidslivets partnere i landbruket i møte med overbevisende bevis på virkningen av ekstreme værhendelser på sektoren. Uttalelsen setter også rammene for det fremtidige arbeidet med saken og går utover ren anerkjennelse og appeller til ansvarlige parter. Den plasserer også Just Transition som en permanent post i arbeidsprogrammet til den europeiske sosiale dialogen.

Felleserklæring

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019