Sosialpartnere forent: Utdanning og opplæring er nøkkelen for fremtidsklare gjestfrihetsjobber

November 21, 2023 | I rampelyset, Pressemelding, Turisme

Brussel, 21. november 2023 – På bakgrunn av det europeiske året for ferdigheter, arrangerte HOTREC og EFFAT
et arrangement i Den europeiske økonomiske og sosiale komiteen i Brussel sentrert rundt temaet «Utdanning
og opplæring: drivkraften til dyktige gjestfrihetsarbeidere i Europa.»

Partene i arbeidslivet stod samlet for å posisjonere utdanning og opplæring som en av løsningene for å takle mangel på arbeidskraft og
løse kompetansehull i den europeiske gjestfrihetssektoren. Som medlemmer av European Alliance for Apprenticeships (EafA),
HOTREC og EFFAT oppmuntret til utvikling av lærlingeordninger på nasjonalt nivå. De ringte
EU-kommisjonen fortsetter å støtte denne innsatsen, og understreker at yrkesopplæring
bør betraktes som et primært karrierealternativ.

De understreket at nært samarbeid mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner og arbeidslivets parter er nøkkelen
å utvikle ambisiøse opplæringsstrategier for reiselivs- og gjestfrihetspersonale, inkludert forbedring av digital og
ferdigheter innen bærekraft.

Det er arbeidslivets parters mål å omforme oppfatninger blant unge mennesker, og oppfordre dem til å se på gjestfrihetssektoren som en
grobunn for karriereutvikling.

«European Hospitality mangler mellom 10-20 % av arbeidsstyrken. Dagens begivenhet fremhevet viktigheten av omkompetanse og oppgradering, med utdanning og opplæring som en av de mulige løsningene for å takle denne lammende
krise." uttalte HOTREC-president Alexandros Vassilikos.

Gjestfrihetsarbeidere er drivkraften i en avgjørende sektor av den europeiske økonomien, som fungerer som en katalysator
sosial inkludering ved å tilby millioner av unge mennesker sin første jobb. Å møte de raskt skiftende kompetansebehovene er
avgjørende for sektorens robusthet og langsiktige bærekraft, sa president Malin Ackholt.

På arrangementet grep arbeidslivets parter muligheten til å understreke samarbeidet sitt innenfor European Social
Dialog som nøkkel for å forme attraktive karriereveier i sektoren.

Pressemelding

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser