Strategisk dialog om EUs landbruks fremtid: EFFAT forkjemper sin visjon for et bærekraftig matsystem

I dag deltok vår generalsekretær, Kristjan Bragason, aktivt i den første strategiske dialogen med matsektoren – som kunngjort av Ursula Von der Leyen under hennes State of the Union-tale i september.
EFFAT hilser beslutningen velkommen om å samle ulike interessenter rundt bordet for å foreslå en vei videre, som bygger bro over ulike interesser – økonomiske, finansielle, økologiske og sosiale – innebygd i matsystemet vårt på mellomlang til lang sikt.

EFFAT, som representerer nesten 15 millioner arbeidere i den europeiske landbruksnæringen, mener imidlertid bestemt at utgangspunktet bør innebære å etablere en helhetlig tilnærming for å definere et bærekraftig matsystem: et som mater verden med sunn og rimelig mat for alle, planeten vår og de essensielle arbeiderne, ved å skape kvalitetsjobber innen matproduksjon og gjestfrihet.

Under den strategiske dialogen om landbruk gikk ikke EFFAT glipp av muligheten til å gjenta at å oppnå et bærekraftig og motstandsdyktig matsystem innebærer å håndtere dets skjørhet, og dermed takle viktige langvarige problemer som påvirker planeten og sårbare aktører i hele næringskjeden. Dette er kun mulig gjennom:

  • Sikre sosial aksept: EFFAT håper på gjenoppliving av Green Deal. Imidlertid finner vi det avgjørende å knytte det sammen med sosial aksept, og demonstrere at enhver grønn ambisjon er en mulighet for innbyggerne og jobbkvaliteten til landbruksmatarbeidere. Grønne mål er satt til å mislykkes uten en rettferdig overgang, hvis de mest sårbare aktørene i matsystemet vurderer at de bærer alle kostnadene.
  • Bekjempe markedsspekulasjoner: Den økende finansialiseringen av matsektoren har favorisert aksjonærverdimaksimering over tid, noe som har ført til forverrede arbeidsforhold og økende krav til fleksibilitet. EU må finne løsninger for å begrense virkningen av kortsiktighet på mennesker, arbeidere og planeten gjennom en grundig kamp mot finansiell spekulasjon.
  • Håndtere konsentrasjonen av makt: Sterke ulikheter på tvers av matsektorene stammer fra en fullstendig ubalanse i maktkonsentrasjonen. Hvis presset fra forhandlere og matgiganter blir ukontrollert, og en levedyktig inntekt ikke er sikret for bønder og landbruksarbeidere, vil landlige områder fortsette å bli forlatt, og bønder vil fortsette å velge uholdbar jordbrukspraksis for å øke marginene sine.
  • Fremme rettferdig internasjonal handel: I mange EU-internasjonale handelsavtaler for landbruksmat blir kravet om like standarder fra produsenter over hele verden ofte oversett, noe som setter sosiale standarder og arbeidsstandarder i fare. Handel må ikke tjene som et middel til å utvide bedriftens makt på bekostning av mennesker og planeten.

Å oppnå en sterk motstandskraft i vårt agromat- og gjestfrihetssystem avhenger av å ta tak i systemiske feil: sterke ulikheter, virkningen av klimakrisen, og industriaktører som høster profitt på bekostning av landbruksmatarbeidere og deres arbeidsforhold. Den effektive veien videre etter Ursula Von der Leyen bør ta opp alle disse problemene samlet, i en solid og omfattende strategi for fremtiden.

EFFAT hevder sin forpliktelse til å aktivt arbeide for å løse disse kritiske problemene i det kommende EU-mandatet.

 

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019