Fagforeninger kjemper mot stormen for arbeidernes rettigheter

Oktober 25, 2023 | I rampelyset

Fagforeninger over hele Europa og utover står overfor systematiske og målrettede angrep på arbeidernes grunnleggende rettigheter.

I en tid preget av fremveksten av populisme og høyreorienterte regjeringer, er vi i forkant med å forsvare arbeidstakernes rettigheter og sikkerhet. Den siste utviklingen i det politiske landskapet har skapt bekymringer om erosjon av fagforeningsrettigheter, slik som begrensninger i streikeretten, som ble sett i Storbritannia, Frankrike, Belgia, Slovenia, og nå Finland.

Som svar ba EFFATs eksekutivkomité om å forene seg for å forsvare arbeidernes rettigheter og understreker viktigheten av å opprettholde internasjonale arbeidskonvensjoner, anerkjenne streikeretten som en grunnleggende rettighet, forsvare retten til å organisere seg og delta i kollektive forhandlinger, og oppfordre regjeringer til å beskytte og styrke arbeidernes rettigheter. Disse handlingene er avgjørende i møte med en økende levekostnadskrise og behovet for å bekjempe økende ulikheter.

Spesielt tar EFFAT et resolutt standpunkt i saken:

  • Bekrefter forpliktelse til ILO-konvensjoner: EFFAT erkjenner og respekterer betydningen av International Labour Organization (ILO) konvensjoner nr. 87, 98 og 151. Disse konvensjonene ivaretar grunnleggende rettigheter, inkludert organisasjonsfrihet og retten til å organisere seg, og EFFAT tar til orde for en omfattende gjennomføring av dem.
  • Anerkjenner streikeretten som grunnleggende: EFFAT understreker streikeretten som et grunnleggende og uunnværlig element i demokratiske samfunn, og spiller en avgjørende rolle for å ivareta arbeidernes interesser og rettigheter.
  • Forsvare retten til å organisere seg og forhandle kollektivt: EFFAT motsetter seg på det sterkeste ethvert forsøk på å undergrave arbeidernes rett til å organisere seg, danne fagforeninger og delta i kollektive forhandlinger, og vurderer disse elementene som hjørnesteiner i et rettferdig, rettferdig og demokratisk samfunn.
  • Med vekt på respekt for fagforeninger og kollektive forhandlingsrettigheter: EFFAT oppfordrer til den ytterste respekt for fagforeningers rettigheter og prinsippene for kollektive forhandlinger, som fungerer som grunnleggende elementer i et rettferdig, rettferdig og demokratisk samfunn.
  • Støtte fagforeningsrettigheter i valg: EFFAT oppfordrer politiske partier involvert i valg til å støtte fagforeningsrettigheter, evnen til å organisere og delta i kollektive forhandlinger, samt å forsvare streikeretten.
  • En oppfordring til handling overfor regjeringer: EFFAT oppfordrer på det sterkeste regjeringer til å ivareta og styrke arbeidernes rettigheter, retten til å organisere seg og forhandle kollektivt, for å beskytte streikeretten og fremme arbeiderklassens velvære.

Les vår Nødløsning om erosjon av fagforeningers rettigheter

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019