Internasjonalt treningssenter

Bygg fagforeningsmakt for å skape et mer rettferdig Europa 2021-2022

 

“Build Union Union Power to Create a Fairer Europe 2021-2022” er et felles prosjekt organisert med ITC-ILO med fokus på å styrke kompetansen til nasjonale tillitsvalgte på 3 temaområder:

  1. likestilling og mangfold,
  2. innvandrer- og husarbeidere
  3. arbeidstakere i ikke-standardiserte ansettelsesformer (NFSE),ledsaget av en verktøykasse og sett av retningslinjer for mer inkluderende fagforeninger.

 

Prosjektet er delt inn i to år. I 2021 vil den målrette 25 deltakere per hver ansikt til ansikt-modul og opptil 50 i E-læringsmoduler. I 2022 er utformet som et handlingsorientert program for deltakerne som driver med nasjonal fagfornyelse. De vil gå dypere inn i tre inkluderende temaer ved å utforme og implementere handlingsplaner med konkrete trinn på kjønn og mangfoldinnvandrer- og husarbeidere og arbeidere i NSFE knytte dem til fagforeningens revitalisering og kommunikasjonsstrategier. Aktivitetene kommer sammen Konferanse om kunnskapsdeling og formidling hvor de mest vellykkede rutene vil bli presentert, støttet av en EFFAT inkluderingskompendium beskrive beste praksis i fagforeningens inkludering av sårbare arbeidstakere i sektorene jordbruk, mat, turisme og husarbeid, opprettet av prosjektet.

 

Forventede resultater om likestilling og mangfold 

-Styrk EFFATs nettverk for likestilling og mangfold
-Ny sterk kjønnspolitikk som engasjerer tilknyttede selskaper til å implementere strategier og kollektive forhandlingskrav rundt likelønn, lønnsgjennomgang, balanse mellom arbeid og privatliv og seksuell trakassering og vold på jobb basert på EFFAT-verktøy og ILO-standarder
- Øk oppmerksomhet blant EFFAT-tilknyttede selskaper om behovet for å gjøre fagforeninger mer attraktive for kvinner og gjøre kjønnsmainstreaming til en intergral del av deres organisasjonsstrategier

 

Forventede utfall for arbeidsinnvandrere

  • Sett opp sektorstruktur for husarbeidere
  • Økt medlemskap i EFFAT-husarbeidere, både nye tilknyttede selskaper og flere medlemmer.
  • Øk bevisstheten om de positive økonomiske, samfunnsmessige og kulturelle fordelene migranter gir til europeiske samfunn.
  • Verktøy og materiale for å nå ut til migranter, organisere dem og beskytte deres rettigheter på jobben.

 

Forventede utfall knyttet til arbeidere i NSFE

  • Økt beskyttelsesnivå for arbeidstakere i ikke-standardiserte ansettelsesformer ved å bruke fornyet EFFAT-charter i nasjonale sammenhenger
  • Nye verktøy og metoder for å nå ut til, organisere og rekruttere arbeidstakere på ikke-standard arbeidskontrakter, for eksempel tidsbegrenset ansettelse, sesongarbeid, deltidsarbeid, nulltimekontrakter, vikarbyrå, arbeidsplattformer og falske selv- arbeid.
  • Høyere oppsøk til arbeidere i NSFE gjennom implementering av nasjonale handlingsplaner designet under prosjektet og nye typer handlinger rullet ut