Med økonomisk støtte fra EU -kommisjonen gjennomførte EFFAT prosjektetKamp mot seksuell trakassering og vold...