Български Čeština‎ Dansk Deutsch English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Maltese Nederlands Norsk bokmål Polski Português Русский Română Slovenščina Svenska

Likestilling

Likestilling er en grunnleggende rettighet og et av EUs grunnleggende prinsipper. Å oppnå likestilling er et felles ansvar for både menn og kvinner og er fortsatt en stor utfordring for EFFAT. Full, lik deltakelse av kvinner og menn på alle nivåer på jobb, i fagforeninger og sivilsamfunn er en viktig faktor for demokrati og velferd på arbeidsplassen og samfunnet. EFFAT vil fortsette å kjempe for å eliminere kjønnslønnsforskjellene, bedre balanse mellom arbeid og privatliv og proporsjonal representasjon av menn og kvinner på alle felt og på alle nivåer. EFFAT vil sikre at like muligheter og kjønnsperspektivet blir vurdert i alle områder av EFFAT-politikk.

EFFAT kvinnekomité består av nasjonale tilknyttede eksperter som arbeider innen likestilling.

Kvinnekomiteen, som møtes minst en gang i året, utveksler informasjon om likestillingssituasjonen i Europa, vedtar stillinger i spørsmål som gjelder likestilling mellom menn og kvinner, overvåker respekten for regler for kjønnsbalansert deltakelse i EFFATs beslutningsorganer , og tar til orde for implementering av kjønnsintegrering i all EFFAT-politikk.

På den siste EFFAT-kongressen i november 2019 bekreftet kvinnekonferansen den nye EFFAT kvinnekomitéledelsen.
Suzann Dräther (NGG, Tyskland) ble valgt til formann.
Margot Sastre (CCOO Industria, Spania) og Debi Bell (UNITE Union, UK) ble valgt til visestoler.

Kvinnekonferansen ble også enige om at deltakelse i møter og prosjekter innen likestilling skal være åpen for alle interesserte medlemsorganisasjoner.

Følg oss

 Facebook YoutubeInstagramLinkedin

Kampanjer


Kongressen 2019