Europakommisjonens forslag til et direktiv om plattformarbeid sikrer rettferdighet overfor plattformarbeidere og gir dem beskyttelse ved å klargjøre deres status som ansatte

Brussel 9. desember 2021 -...