Felles HOTREC-EFFAT-erklæring om Ukraina

Mar 16, 2022 | Pressemelding, Turisme

16. mars 2022 | HOTREC og EFFAT, de europeiske arbeidslivets parter i gjestfrihetssektoren, fordømmer Russlands invasjon av Ukraina og beklager tapet av liv og menneskelig lidelse. Angrepet er et åpenbart brudd på internasjonale lover og avtaler, og av Ukrainas territorielle integritet som en suveren og demokratisk stat.

Reelle fredssamtaler må etableres mens trygge humanitære korridorer må åpnes for å la sivile forlate landet. Det må settes opp mottaks- og flytteplaner innenfor EU.

HOTREC og EFFAT ønsker aktiveringen av Midlertidig beskyttelsesdirektiv av Det europeiske råd, slik at alle mennesker som flykter fra Ukraina kan beskyttes og få tilgang til opphold, bolig, utdanning og arbeidskraft i ett år, med en mulig forlengelse til tre år.

Videre ønsker vi EU velkommen Retningslinjer for forvaltning av ytre grenser som tydeliggjør hvilke tilrettelegginger som er tilgjengelig for medlemsstatenes grensevakter etter Schengen-reglene ved gjennomføring av grensekontroller. Dette vil sikre effektiv grenseforvaltning og hjelpe de som flykter fra krigen til å finne ly uten forsinkelser, samtidig som det opprettholdes et høyt nivå av sikkerhetskontroller.

Spesiell oppmerksomhet må rettes mot situasjonen til kvinner og barn som flykter fra krigssonene, for å beskytte dem mot kjønnsbasert og seksuell vold, og spesielt mot menneskehandel.

HOTREC og EFFAT oppfordrer kommisjonen og medlemsstatene til å innføre tiltak for å minimere virkningen av krigen på arbeidere og bedrifter i gjestfrihetssektoren som ennå ikke har kommet seg etter konsekvensene av covid-19-pandemien og vil bli sterkt berørt av denne konflikten . Slike tiltak bør inkludere videreføring av nødstiltak som EU har brukt for å takle covid-19-utbruddet (som statsstøtte, SURE eller andre samholdsfond), ved å refinansiere og refokusere dem for å håndtere konsekvensene av krigen på økonomien og arbeid.

Partene i arbeidslivet støtter forespørselen om suspensjon av medlemskapet i Den russiske føderasjonen fra FNs verdensturismeorganisasjon, som diskutert på møtet i UNWTOs eksekutivråd 8. mars 2022, siden Russland ikke er på linje med organisasjonens grunnleggende prinsipper og verdier.

HOTREC og EFFAT opprettholder sin støtte til arbeidsgiverforeningene og fagforeningene i Ukraina og oppmuntrer alle anstrengelser våre medlemsorganisasjoner gjør på nasjonalt nivå for å gi ly og beskyttelse til flyktningene.

Arbeidslivets parter vil fortsette å overvåke utviklingen av den geopolitiske situasjonen og dens konsekvenser for våre tilknyttede selskaper, arbeidsfolk og sivile for øvrig.

HOTREC og EFFAT oppfordrer til umiddelbar opphør av den militære intervensjonen, tilbaketrekning av russiske tropper og utstyr fra Ukraina, en deeskalering av spenninger og en retur til diplomati med sikte på øyeblikkelig gjenoppretting av suverenitet og demokratiske friheter i Ukraina.

HOTREC er paraplyforeningen for hoteller, restauranter, barer og kafeer og lignende etablissementer i Europa, som samler 47 nasjonale foreninger i 36 land, og er stemmen til den europeiske gjestfriheten. HOTRECs oppdrag er å representere og forkjempe sine interesser overfor EU og internasjonale institusjoner, fremme kunnskapsdeling og beste praksis blant medlemmene for å fremme innovasjon ytterligere, og fungere som en ekspertiseplattform for gjestfrihetssektoren.
Pressekontakt: Marta Machado – marta.machado@hotrec.eu

EFFAT er European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, som også representerer hushjelper. Som en European Trade Union Federation som representerer 120 nasjonale fagforeninger fra 35 europeiske land, forsvarer EFFAT interessene til mer enn 30 millioner arbeidere overfor de europeiske institusjonene, europeiske arbeidsgiverforeninger og transnasjonale selskaper. EFFAT er medlem av EFS og den europeiske regionale organisasjonen til IUL.
Pressekontakt: Kerstin Howald – k.howald@effat.org

Felles HOTREC-EFFAT-erklæring om Ukraina 2022 03 16

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019