En rettferdig overgang som leverer for arbeidsfolk: EFFAT gir sine anbefalinger for handling

Bevisene for at konsekvensene av klimaendringer er alvorlige og potensielt katastrofale, er ikke tvilsomme. Vi er på en farlig vei som kan føre til irreversible endringer i jordens klimasystemer.

Å snu denne trenden er avgjørende for planeten vår, for fremtidige generasjoner så vel som for å beskytte arbeidsplasser og arbeidernes rettigheter. EUs grønne avtale og Farm to Fork-strategien er klare: det er behov for dristig forpliktelse mot mer ambisiøse miljømål. Likevel kan det ikke være noen grønn overgang til mer bærekraftig landbruk, matforedling og gjestfrihet uten sosiale hensyn og involvering av fagforeninger.

Under dette lyset slipper EFFAT i dag sin Anbefalinger for tiltak for å gi en rettferdig overgang innen landbruk, matforedling og turisme, tre sektorer blant de mest påvirkende klimaendringene. På samme måte påvirker klimakrisen i seg selv deres levedyktighet med relevante konsekvenser for arbeidsplasser og arbeidsforhold for millioner av arbeidere over hele Europa og verden.

For å håndtere klimasammenbruddet, EFFAT ser for seg en rettferdig overgang som leverer for arbeidsfolk, at mens sektoren vår grønnes takler diskriminering på jobben, styrker kollektive forhandlinger og forbedrer demokratiet på arbeidsplassen.

Den grønne overgangen som skal gjennomføres med hell, må flyttes bort fra vår nåværende økonomiske modusl hvor kortsiktig tenkning får selskaper til å konkurrere hardt med hverandre for å maksimere fortjeneste og aksjonærverdi på en planet med begrensede ressurser.

En viktig rolle i denne modellen bør spilles av politikk og ikke frimarked. Miljøpolitikken bør sette ambisiøse mål og sosiale mål for å forutse endringer og fremme jobbskaping av høy kvalitet.

For å oppnå en sosialt rettferdig overgang i agro-mat- og gjestfrihetssektorene, omfatter EFFAT-anbefalingene følgende handlinger:

  1. Mobiliser som fagforeninger mot klimaendringer og for en rettferdig overgang.
  2. Match miljømessige og sosiale hensyn for å løse de systemiske problemene som påvirker våre sektorer.
  3. Forutse endringer og etterlyse sosiale hensyn i miljøpolitikken.
  4. Sikre at tilpasningsstrategier beskytter yrkesaktives jobb og inntekt.

Spesielt midt i den nåværende levekostnadskrisen ønsker EFFAT at den grønne omstillingen skal underbygge sosial aksept og være en mulighet for arbeidsfolk i våre sektorer i stedet for en ekstra trussel. En mulighet til å skape flere og bedre arbeidsplasser med stabil sysselsetting, rettferdig lønn og avanserte arbeidsforhold. En mulighet for arbeidere og fagforeninger til å føle at de er aktive aktører i en prosess der økte arbeidsstandarder vil gjelde.

En mulighet som egentlig ikke etterlater noen.

Anbefalinger for tiltak for å gi en rettferdig overgang innen landbruk, matforedling og turisme EN FR DE ES
Støttestudie: Just Transition: Retenking av agro-mat- og turismesektorene med en ny bærekraftig og sosialt inkluderende visjon
. EN

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019