EFBBW, EFFAT og ETF går sammen for å bekjempe arbeidsutnyttelse i underleverandørkjeder og arbeidsformidling

9 April 2024: EFBBW, EFFAT og ETF har gått sammen for å møte de vanlige utfordringene med misbruk av underleverandører, uregulerte arbeidsformidlere og utilstrekkelig håndhevelse av eksisterende arbeidstakeres rettigheter innenfor deres sektorer. Disse problemene underbygger høye nivåer av sosial dumping og arbeidskriminalitet, ulik behandling på arbeidsplassen, lave lønninger, uregistrert arbeidstid, manglende respekt for helse- og sikkerhetsregler og arbeidsutnyttelse, spesielt overfor migranter og mobile arbeidstakere.

Med en kollektiv forpliktelse til å løse sine arbeideres daglige vanskeligheter, har European Trade Union Federations (ETUFs) laget en felles artikkel [link] som skisserer de sterke realitetene som arbeidere i landbruk, matforedling, gjestfrihet, transport og konstruksjon står overfor.

I forkant av EU-valget inneholder fellesnotatet et klart krav og en konkret løsning for å få slutt på arbeidsmisbruk: Et nytt direktiv som begrenser underleverandører, regulerer arbeidsformidling, sikrer likebehandling på tvers av underleverandørkjeder og styrker effektiviteten og hyppigheten av arbeidstilsyn. Videre må byråer forbys i forbindelse med oppslag.

Som en demonstrasjon av deres forpliktelse til å bringe endring, planlegger EFBBW, EFFAT og ETF en serie koordinerte handlinger på EU-nivå, før og etter det kommende EU-valget. Høydepunktet i denne innsatsen vil være en samling foran Europaparlamentet i Strasbourg 17. september 2024. Denne begivenheten har som mål å øke bevisstheten og mobilisere de nyvalgte MEP-ene til støtte for denne viktige oppfordringen.

Tom Deleu, generalsekretær for EFBT: Innen bygg og anlegg er vi vitne til høye nivåer av utnyttelse, svindel og andre arbeidsmisbruk, spesielt i en grenseoverskridende kontekst. Underleverandører er alltid en stor risikofaktor. Dette må stoppe. Vi må bryte kjeden av utnyttelse. Den nye EU-kommisjonen og det nye Europaparlamentet må handle raskt.

Kristjan Bragason, EFFATs generalsekretær: Den endemiske tilstedeværelsen av uregulerte arbeidsformidlere og misbrukende underleverandører innen landbruk, matforedling og gjestfrihetsindustri normaliserer utnyttelsen. Disse praksisene er en flekk på vår sosiale modell og det europeiske arbeidsmarkedet. Som fagforeninger ber vi EU om å utrydde dem.

Livia Spera, ETFs generalsekretær: Innen transport har underleverandører flere former, og det underliggende problemet er mangelen på hensiktsmessige regler og kontroller. Altfor ofte drar underleverandørkjeder nytte av tvilsomme forretningsmodeller og fører til utnyttelse av arbeidere, særlig tredjelandsborgere. Underleverandører er nok et grep som gjør ansettelsesordninger mer komplekse, og lovbrudd mindre sporbare.

Forbundene understreker viktigheten av å bringe disse presserende sakene på forkant av den politiske dagsorden, spesielt i forkant av EU-valget. Ved å forene stemmer og gå inn for endring, ønsker vi å sikre at kravene til arbeidsfolk i våre sektorer blir hørt og fulgt av EU-institusjonene og nasjonale myndigheter.

-Slutter

 

Om European Trade Union Federations:
EFBBW | European Federation of Building and Woodworkers (EFBBW) er European Workers' Industry Federation for byggesektoren, trebearbeiding, skogbruk og beslektede industrier og bransjer. EFBBW har 77 tilknyttede fagforeninger i 36 land og representerer totalt 1.5 millioner medlemmer. EFBBW er en medlemsorganisasjon i European Trade Union Confederation (ETUC).

Effat | EFFAT er European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, som også representerer hushjelp. Som en European Trade Union Federation som representerer 116 nasjonale fagforeninger fra 37 europeiske land, forsvarer EFFAT interessene til mer enn 25 millioner arbeidere overfor de europeiske institusjonene, europeiske arbeidsgiverforeninger og transnasjonale selskaper. EFFAT er medlem av EFS og den europeiske regionale organisasjonen til IUL.

ETF | European Transport Workers' Federation (ETF) er en pan-europeisk fagforeningsorganisasjon som omfatter transportfagforeninger fra EU, Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og sentral- og østeuropeiske land. ETF ble opprettet i 1999, men vi har våre røtter i pan-europeiske fagforeningsorganisasjoner for transport som strekker seg tilbake over 60 år. I dag representerer ETF mer enn 5 millioner transportarbeidere fra mer enn 200 transportforbund og 38 europeiske land. Disse arbeiderne finnes i alle deler av transportindustrien, på land, sjø og i luften. ETF er en anerkjent arbeidslivspartner på EU-nivå i 7 sektorielle komiteer for sosial dialog, inkludert indre vannveier. Vi er også et stolt medlem av EFS og ITF-familien.

Pressekontakter:
EFBBW: Paula Cravina de Sousa | +32 473 13 43 49 | pcravina@efbww.eu
EFFAT: Maddalena Colombi | +32 488 33 74 09 | m.colombi@effat.org
ETF Rodrigo Rivera | +32 491 37 26 41 | r.rivera@etf-europe.org

 

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser