EFFAT-HOTREC felles erklæring om hvordan man kan overvinne mangel på arbeidskraft og kompetanse i gjestfrihetssektoren

De mangel på kompetanse og arbeidskraft påvirker gjestfrihetssektoren sterkt.

For å overkomme utfordringene, Effat og HOTREC enig i at sosial dialog og kollektive forhandlinger kan brukes som en del av løsningen, nemlig av:

  • forhandle arbeidsvilkår,
  • fremme utdanning og opplæring, og
  • å gi en beskyttende ramme for mobiliteten til migrantarbeidere fra tredjeland.

Arbeidslivets parter regner med EU-institusjoner og nasjonale myndigheter for å støtte arbeidslivets parter i å finne løsninger for å overvinne disse utfordringene.

Les EFFAT-HOTREC-felleserklæringen her..

 

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser