EFFAT gjentar sin nulltoleransepolitikk på den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner

Kjønnsbasert vold og trakassering vedvarer som en forferdelig realitet på mange arbeidsplasser over hele EU, og representerer både en årsak og en konsekvens av ulikhet mellom menn og kvinner. Som svar på dette presserende problemet har EFFAT prioritert kampen mot kjønnsbasert vold og seksuell trakassering de siste årene.

På den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner bekrefter EFFAT sin forpliktelse til å bekjempe kjønnsbasert vold og trakassering i sine sektorer. I tråd med årets tema, «Orange the World: End Violence Against Women Now», står EFFAT i solidaritet med kvinner, tar til orde for endring og tar konkrete skritt mot et tryggere, mer likestilt arbeidsmiljø.

I dag relanserer EFFAT «EFFAT Zero Tolerance»-anbefalingene for å bekjempe seksuell trakassering og vold på arbeidsplassen, som fokuserer på omfattende strategier for å bekjempe kjønnsbasert vold og fremme trygge og inkluderende arbeidsplasser i EFFATs sektorer.

Disse omfattende retningslinjene fokuserer på bevisstgjøringskampanjer, datainnsamling, kollektive forhandlinger om forebyggende tiltak og utvikling av robuste retningslinjer og protokoller. EFFAT etterlyser lovgivningsforbedringer, opplæringsprogrammer og oppmerksomhet til de unike utfordringene som hushjelp står overfor. Organisasjonen har som mål å skape trygge og inkluderende arbeidsplasser gjennom europeisk lovgivning, retningslinjer og pågående prosjekter.

I tillegg fokuserer EFFAT på forebygging av seksuell trakassering i transnasjonale selskaper, og erkjenner behovet for en helhetlig tilnærming for å bekjempe dette alltid tilstedeværende problemet. Den siste avtale med Sodexo og IUF og Sodexo Group er avgjørende for å skape et rammeverk med spesifikke tiltak for å implementere retningslinjer som reduserer virkningene av vold i hjemmet.

International Labour Convention 190 (C190) er fortsatt et sentralt instrument i vår kamp mot kjønnsbasert vold. Denne konvensjonen er et kraftig verktøy i prosjektet vårt, som letter vurderingen av dens nåværende implementering samtidig som den veileder formuleringen av anbefalinger på nasjonalt nivå.

EFFAT er fortsatt forpliktet til å delta, organisere kollektive aksjoner og jobbe mot en fremtid der vold mot kvinner er utryddet og likestilling råder.

 

 

Følg oss

Les vårt siste nyhetsbrev

Kampanjer


hendelser

Kongressen 2019