EFFAT-sekretariatet søker for tiden følgende stillinger:

EFFATs politiske sekretær for turisme:
European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions ser etter en erfaren, talentfull, proaktiv og dedikert person til å føre tilsyn med reiselivssektoren, inkludert hoteller, restauranter, kontraktscatering, hurtigmat og matlevering.

Søkeren bør kjenne til forholdene og utfordringene arbeidsfolk i reiseliv står overfor og ha kunnskap om problemstillinger knyttet til svart arbeid, offentlige anskaffelser, helse og sikkerhet, kapasitetsbygging og yrkesopplæring og utdanning.

Klikk her. for å få tilgang til hele beskrivelsen og søke
Søknadsfrist: 1. februar 2023

 

EFFATs landbrukspolitiske sekretær:

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions ser etter en erfaren, talentfull, proaktiv og dedikert person til å føre tilsyn med EFFAT-landbrukssektoren, inkludert akvakultur, skogbruk og sukker.

Søkeren bør være kjent med forholdene og utfordringene arbeidsfolk i landbruket står overfor og ha kunnskap om arbeidsmobilitet og migrasjonsspørsmål, helse- og sikkerhetsstandarder, bygdeutvikling, yrkesopplæring og utdanning. 

Klikk her. for å få tilgang til hele beskrivelsen og søke
Søknadsfrist: 1. februar 2023


Om EFFAT

EFFAT er en europeisk fagforening og en anerkjent europeisk sosial partner for landbruk, mat og drikke industri, turisme og innenriks arbeid. Vi fremmer og går inn for sosialt ansvarlig utvikling i disse sektorene på vegne av våre 120 medlemsorganisasjoner og rundt 2.6 millioner fagforeningsmedlemmer i 37 europeiske land. Arbeidet vårt fokuserer blant annet på bærekraftig ansettelse, arbeidsforhold, kollektive forhandlinger og likestilling. Vi er en viktig stemme for våre medlemmer overfor de europeiske institusjonene. Vi leder den sosiale dialogen med arbeidsgivere i EFFAT-sektorer. Vi koordinerer og leverer ekspertise til EFFAT TNC-nettverket og European Works Councils.