EFFAT-sekretariatet søker foreløpig ingen stillinger.


Om EFFAT

EFFAT er en europeisk fagforening og en anerkjent europeisk sosial partner for landbruk, mat og drikke industri, turisme og innenriks arbeid. Vi fremmer og går inn for sosialt ansvarlig utvikling i disse sektorene på vegne av våre 120 medlemsorganisasjoner og rundt 2.6 millioner fagforeningsmedlemmer i 37 europeiske land. Arbeidet vårt fokuserer blant annet på bærekraftig ansettelse, arbeidsforhold, kollektive forhandlinger og likestilling. Vi er en viktig stemme for våre medlemmer overfor de europeiske institusjonene. Vi leder den sosiale dialogen med arbeidsgivere i EFFAT-sektorer. Vi koordinerer og leverer ekspertise til EFFAT TNC-nettverket og European Works Councils.