Nulltoleranse for seksuell trakassering og vold i arbeidsområdet - og vær så snill!

Om initiativet og rapporten

Seksuell trakassering og vold er vedvarende problemer i arbeidslivet.

Med økonomisk støtte fra EU -kommisjonen gjennomførte EFFAT prosjektetBekjempelse av seksuell trakassering og vold på jobb i sektorene landbruk, mat, reiseliv og husarbeid”. Prosjektet bidro til å øke kunnskapen om omfanget av seksuell trakassering og vold på arbeidsplassen i EFFAT -sektorene og å samle informasjon om politikk og aktiviteter fra nasjonale medlemsorganisasjoner for å bekjempe seksuell trakassering og vold.

Resultatene av prosjektet og referansene til god praksis i sluttrapporten, samt "EFFATs anbefalinger for å beskytte arbeidere mot seksuell trakassering og vold”Bør tjene som inspirasjon og veiledning for fagforeninger mot en dypere forståelse av problemene og måtene å løse dem på.

Videre skal resultatene av prosjektet tas opp i sektorielle sosiale dialogkomiteer (SSDC) med arbeidsgiverforeninger og European Works Councils (EWC) for transnasjonale selskaper i EFFAT -sektorene.

Nulltoleranse!