O nas

Utworzona 11 grudnia 2000 r. EFFAT jest „Europejską Federacją Związków Zawodowych w sektorach żywności, rolnictwa i turystyki oraz branżach pokrewnych” (EFFAT / IUF-Europe). Siedziba EFFAT / IUF-Europe znajduje się w Brukseli. EFFAT / IUF-Europe jest organizacją niezależnych i demokratycznych związków zawodowych reprezentujących wszystkich pracowników sektora żywności, rolnictwa, turystyki i pracowników domowych, a także innych powiązanych sektorów, usług i działalności w Europie.

Jako organizacja zrzeszająca 116 krajowych związków zawodowych z 37 krajów europejskich, EFFAT broni interesów ponad 25 milionów pracowników wobec instytucji europejskich, europejskich federacji przemysłowych i kierownictwa przedsiębiorstw.

EFFAT to autonomiczna europejska federacja związków zawodowych. Jako członek EKZZ, EFFAT wspólnie iz mocą promuje interesy swoich członków we wszystkich europejskich kwestiach międzybranżowych. Jako organizacja regionalna w ramach IUF, EFFAT broni również interesów swoich członków na całym świecie.

W ostatnich latach EFFAT utworzył europejskie rady zakładowe w ponad 100 międzynarodowych grupach i prowadzi z sukcesem europejski sektorowy dialog społeczny - między innymi - w rolnictwie, hotelarstwie i restauracjach, cateringu kontraktowego, cukrownictwa, żywności i napojów.

LinkedIn

Przeczytaj nasz ostatni biuletyn

Kampanie


Eventy