Agricultură

Europa numără un milion de angajatori agricoli care asigură muncă peste 7 milioane de lucrători. Cu 15 milioane de exploatații agricole, în care lucrează peste 40 de milioane de oameni, sectorul agricol aduce o contribuție vitală la alimentația sănătoasă și joacă în continuare un rol cheie în politicile economice, de mediu și sociale din Europa. Activitățile EFFAT din sectorul agricol includ promovarea unei politici agricole comune durabile (PAC), protejarea ocupării forței de muncă și a remunerării corecte în zonele rurale și dezvoltarea în continuare a dialogului social pentru a îmbunătăți condițiile de muncă în acest sector.

secretar politic: Ivan Ivanov – i.ivanov@eflat.org
Președinte: Valentina Vasilyonova (FNSZ, Bulgaria)
Vicepreședinți: Emilio Térron Ruiz (FICA-UGT, Spania) și Riikka Vasama (TEOLLISUUSLIITTO, Finlanda)

Reacția EFFAT la Utilizarea Durabilă a Reglementării Pesticidelor

Reacția EFFAT la Utilizarea Durabilă a Reglementării Pesticidelor

Comisia stabilește obiective de reducere ambițioase, dar mai necesare pentru a asigura protecția sănătății și siguranței lucrătorilor agricoli. Cu o întârziere de trei luni, Comisia Europeană și-a lansat în sfârșit propunerile de regulament privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor...

Urmărește-ne

Citiți ultimul nostru buletin informativ

Campanii


Congresul 2019