Ogorčenje, ker je EFSA kljub vrzeli v podatkih in nerešenim vprašanjem znova dala zeleno luč glifosatu

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je danes izdala šokantno pozitiven nasvet nadaljevati s podaljšanjem uporabe najpogosteje uporabljanega herbicida glifosata v Evropi kljub vrsti podatkovnih vrzeli in odprtih vprašanj. V svojih sklepih poudarja, da sta potencialna genotoksičnost nečistoč in ocena tveganja za potrošnike ostala nepopolna. Potencial glifosatnih izdelkov, da povzročijo razvojno nevrotoksičnost in škodijo mikrobiomu in biotski raznovrstnosti, je jasno priznan. Kljub temu EFSA predlaga nadaljevanje postopka odobritve s pošiljanjem žoge na polje držav članic.

EFSA, podobno kot ECHA in nacionalne agencije, svoje ocene temelji predvsem na industrijskih študijah. Zelo napačen sistem EU za odobritev pesticidov zanemarja številne neodvisne in strokovno pregledane znanstvene študije, ki povezujejo glifosat s hudimi zdravstvenimi in okoljskimi težavami. Številne študije dokazujejo, da je glifosat genotoksičen, nevrotoksičen, poškoduje črevesni mikrobiom in povzroča resno škodo prsti, vodnemu življenju in biotski raznovrstnosti.

Široka koalicija nevladnih organizacij in sindikatov v koaliciji „Stop glifosatu“ poziva Evropsko komisijo, naj predlaga prepoved, države članice pa, naj to podprejo. Obnovljeno dovoljenje za 5 let v 2017 je bilo že zelo sporno, med drugim uspešna evropska državljanska pobuda. Številni politiki EU, kot je francoski predsednik Macron, so obljubili, da bodo teh 5 let izkoristili za postopno opuščanje. Evropski državljani medtem – izraženo v drugi evropski državljanski pobudi Shranite čebele in kmetovalce, v živilskih barometrih in v poročilo o prihodnosti Evrope ki jih morajo politiki zagotoviti.

Da bi podprli svoj poziv, je koalicija Stop Glyphosate danes odprla novo spletno stran stopglyphosate.eu. To daje pregled najsodobnejših neodvisnih (znanstvenih) informacij in postopkov kot zanesljive in neodvisne platforme o zloglasnem zatiralcu plevela. Državljanom omogoča, da svojim izvoljenim politikom razkrijejo skrito resnico o glifosatu.

Po dolgih letih razprave je kristalno jasno, da sistem EU za odobritev še vedno ne varuje zdravja ljudi in okolja, kar je cilj zakonodaje EU o pesticidih (Uredba (ES) št. 1107/2009). Nasvet EFSA je klofuta številnim neodvisnim znanstvenikom, ki od ocena agencije za raka IARC leta 2015 (povezava z rakom in genotoksičnostjo pri ljudeh še vedno velja [i]), so objavili številne znanstvene študije ki prikazuje toksičnost glifosata, še vedno najbolj uporabljenega herbicida na svetu[ii], ki predstavlja 30 % vse uporabe herbicidov v EU[iii].

To je tudi klofuta vsem državljanom, pa tudi tistim oblikovalcem politik, ki vidijo potrebo po zaščiti biotske raznovrstnosti (in prihodnosti proizvodnje hrane), zdravju in varnosti delavcev na kmetijah ter zmanjšanju splošne uporabe pesticidov in zlasti glifosata [iv] . Podaljšanje uporabe glifosata bi bilo v neposrednem nasprotju s ciljem EU o 50-odstotnem zmanjšanju pesticidov iz biotske raznovrstnosti EU in v strategiji od vil do vilic [v] (predlog SUR) in Montrealska deklaracija po COP15 o biotski raznovrstnosti.

Enrico Somaglia, namestnik generalnega sekretarja pri EFFAT, je dejal:
„Zdravje in varnost milijonov kmetijskih delavcev v Evropi bi morala biti ključna prednostna naloga vlad in institucij EU. Medtem ko žanjejo naša polja in fizično skrbijo za hrano, ki jo jemo, se znanost kar naprej ignorira in se izvajajo ocene, ne da bi obravnavali njihove skrbi. Današnja izjava EFSA je zaskrbljujoča novica za morebitno obnovitev glifosata pozneje v tem letu, čemur EFFAT nasprotuje. Ogroža prehod na bolj trajnostno kmetijstvo v interesu delavcev, prihodnjih generacij in našega planeta.

Angeliki Lysimachou, vodja znanosti in politike pri PAN Europe, je povedala:
»Škandal z glifosatom se nadaljuje. Pozitiven odgovor EFSA, da nadaljuje kljub priznanim vrzeli v podatkih in pomanjkljivostim v oceni glifosata, spodkopava zaupanje javnosti v evropske institucije, ki imajo vlogo pri varovanju zdravja državljanov in okolja. Čeprav EFSA priznava, da lahko izdelki z glifosatom škodujejo biotski raznovrstnosti, so nevrotoksični in vplivajo na mikrobiom, se vzdrži podajanja negativnega mnenja in namesto tega odgovornost prelaga na države članice, ki kljub zahtevam EU nikoli ne preučijo dolgoročne toksičnosti svojih izdelkov za ljudi. zakon."

»Zelo smo zaskrbljeni zaradi dosedanjega celotnega procesa, v katerem vsi vključeni akterji, ne le EFSA, ampak tudi ECHA, štiri države članice poročevalke in njihove agencije, ne zagotavljajo visoke ravni zaščite, ki jo predvideva zakonodaja EU. Od raka, nevrotoksičnosti, vpliva na mikrobiom, zdravje tal, čebel in ekosistemov, naši regulatorji obračajo hrbet vsem potencialnim škodam, o katerih poročajo po izpostavljenosti glifosatu.«

Peter Clausing, znanstvenik pri PAN Germany je dejal:
»Kot nedavno Škandal Pestgate je pokazala – državljani EU niso zaščiteni pred nevrotoksičnimi učinki pesticidov. Proizvajalci pesticidov so v postopku avtorizacije v EU zadržali študije o nevrotoksičnosti. In poleg te nesprejemljive tajnosti neodvisna znanost še vedno ni ustrezno upoštevana.«

 Hans van Scharen, raziskovalec pri Corporate Europe Observatory (CEO), je dejal:
»Zaradi tega bodo agrokemične multinacionalke in njihovi delničarji počili steklenice šampanjca, vendar bodo prizadeli ljudi in planet. Ljudje smo siti glifosata, mi pa tega, da nam lažejo. Kako je lahko EFSA pozitivno ocenila glifosat na podlagi predvsem slabih znanstvenih študij, ki jih vodijo podjetja, ko pa so IARC in za tem številni drugi znanstveniki opozorili, da je genotoksičen in verjetno tudi povzroča raka? Da o biotski raznovrstnosti sploh ne govorimo. Zdaj spet vidimo, kar smo že vedeli: sistem EU za odobritev pesticidov ne ustreza namenu. Namen je varovanje ljudi in okolja. Sistem je strupen."

konci

Za več informacij ali zahteve za intervju se obrnite na:

Peter Clausing, znanstvenik pri PAN Nemčija, peter.clausing@pan-germany.org, Mobil: +49 176 43 79 59 32
dr. Angeliki Lysimachou,  Vodja znanosti in politike pri Pesticide Action Network (PAN) Evropa: angeliki@pan-europe.info; + 32 496 392930
Hans van Scharen, raziskovalec pri Corporate Europe Observatory (CEO): hans@corporateeurope.org ; +32 484 729 776

Opombe uredniku:

 [I]1 Marca 2015, IARC klasificiran glifosat kot "verjetno rakotvorno za ljudi" (skupina 2A). To je temeljilo na "omejenih" dokazih o raku pri ljudeh (iz izpostavljenosti v resničnem svetu, ki se je dejansko zgodila) in "zadostnih" dokazih o raku pri poskusnih živalih (iz študij "čistega" glifosata). IARC je tudi ugotovil, da obstajajo "močni" dokazi za genotoksičnost, tako za "čisti" glifosat kot za formulacije glifosata.

[Ii] 2 Glede na raziskave svetovnega trga o svetovni trg glifosata je bil leta 7.6 ocenjen med 9.3 in 2020 milijarde ameriških dolarjev in naj bi leta 10.6 dosegel med 17.7 in 2030 milijarde s predvidenimi letnimi stopnjami rasti med 3.0 % in 6 %. Kot je prikazano alternative glifosatu so na voljo za vse uporabe 

[Iii] 3 Dokazov o zdravju ljudi je ogromno – izpostavljenost glifosatu je bila povezana z resnimi boleznimi pri ljudeh (npr biomarkerji raka in motnje v mikrobiom). Epidemiološko oceno IARC o raku in oceno genotoksičnosti je nedavno potrdil Francoski inštitut INSERM. Še več, a HEAL poročilo objavljen junija 2022 kaže, da so bili znanstveni dokazi, ki dokazujejo, da je glifosat rakotvoren, v znanstveni oceni EU doslej zavrnjeni. V tem poročilu je bilo natančno preučeno 11 študij na podganah in miših, ki so jih leta 2019 predložila podjetja za proizvodnjo pesticidov kot del dosjeja vloge. V 10 od 11 študij so opazili tumorje v povezavi z zdravljenjem z glifosatom. Poleg tega javna znanstvena literatura povezuje izpostavljenost glifosatu s številnimi resnimi boleznimi. Na primer, nedavne študije kažejo, da so lahko glifosat in izdelki iz glifosata nevrotoksična in lahko prispeva k razvoj Parkinsonove bolezni, lahko povzroči bolezen ledvic in moti človeški in živalski mikrobiom. Izpostavljenost matere glifosatu je bila povezana tudi z spontani porodi s skrajšano gestacijsko dolžino in nenormalen razvoj reproduktivni organi pri novorojenčkih

[Iv]  4 Usoda glifosata v okolju je dobro dokumentirana z najsodobnejšo znanostjo. Glifosat škoduje ekosistemom, vključno z opraševalcev in koristne žuželke, deževnike in bioto tal ter povzroča neposredno škodo kmetijstvu. It moti talni mikrobiom – glifosat lahko spremeni endofitni in rizosferski mikrobiom rastlin, kar lahko oslabi obrambo rastlin z zmanjšano proizvodnjo protimikrobnih sredstev pred napadi patogenov. Je nevaren za vodno okolje – tako glifosat kot njegov metabolit AMPA predstavljajo tveganja v vodna okolja in glifosat je že razvrščeni as je strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki (Aquatic Chronic 2; H411), čeprav bi bila strožja razvrstitev upravičena na podlagi podatkov iz znanstvene literature. 

 [V]  5 Glifosat je neselektivni herbicid, ki ne ubija le nezaželenega plevela, temveč vse rastline, pa tudi alge, bakterije in glive, s čimer ima nesprejemljiv vpliv na biotsko raznovrstnost in ekosistem. Evropski parlament je v resoluciji iz leta 2016 je že poudaril, da „kot tak glifosat ni v skladu s točko (e)(iii) člena 4(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009“.