Pomanjkanje znanja in delovne sile močno prizadene gostinstvo. Za premagovanje izzivov se EFFAT in HOTREC strinjata, da je socialni dialog in kolektivna pogajanja lahko uporabljena kot del rešitve, in sicer s: pogajanjem o zaposlovanju...