O pobudi in poročilu

Kmetijski sektor in živilska industrija se spreminjata, saj se morata spoprijeti z izzivi okolja, zdravja ljudi in svetovne trajnosti.

Ta velika sprememba postopoma vpliva na delovna mesta in spretnosti, kot jih trenutno poznamo, in postavlja številna vprašanja glede sedanje in prihodnje vloge sindikatov in predstavnikov delavcev v prehrambeni industriji in kmetijskem sektorju.

S finančno podporo Evropske komisije so EFFAT živilski in pijačni ter kmetijski sektor sodelovali s svetovalci Areté Research & Consulting in Economics, da bi imeli sindikati za prehrano in kmetijstvo potrebna orodja za prispevanje k oblikovanju politike EU, zlasti v področje okolju prijaznejšega gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest in povezovanje delovnih mest, kakovost dela, spretnosti in dostojno delo.

EFFAT
Avenue Louise 130a, 1050 Bruxelles
T: +32 2 218 77 30 | Ž: +32 2 218 30 18
effat@effat.org