RAZPIS > Krepitev sindikalnih zmogljivosti v gostinstvu in turizmu za močnejši sektorski socialni dialog “Močnejše gostinstvo”

Julij 17, 2023 | Javni razpis

Z veseljem vas obveščamo, da je projekt z naslovom »Krepitev sindikalnih zmogljivosti v gostinstvu in turizmu za omogočanje močnejšega sektorskega socialnega dialoga« (»Stronger Hospitality«) sprejela Evropska komisija.

Cilj projekta je razviti vizijo in strategijo, ki bo zagotavljala in spodbujala trajnosten in družbeno odgovoren sektor gostinstva/turizma v Evropi s pomočjo močnejšega sektorskega socialnega dialoga in več kolektivnih pogodb.

Projekt bo preučil, kako:

  • Obravnavati nizko sindikalno gostoto in okrepiti sindikate v gostinsko-turističnem sektorju
  • Mobilizirati mlade delavce v sektorju, da se pridružijo sindikatom in sodelujejo v sektorskem socialnem dialogu na evropski in nacionalni ravni
  • Povečanje reprezentativnosti EFFAT v sektorju gostinstva/turizma

EFFAT išče zunanjega strokovnjaka za pomoč sekretariatu EFFAT pri izvajanju teoretičnih raziskav v sektorju gostinstva/turizma v Evropi, da bi preslikali naslednje:

  • Gostota in članstvo v sindikatih
  • Članstvo mladih delavcev
  • Stanje sektorskega socialnega dialoga v gostinstvu/turizmu
  • Obstoj kolektivnih pogodb na področni in podjetniški ravni

Raziskava bo identificirala izzive, s katerimi se soočajo članice EFFAT v zvezi z organiziranjem in novačenjem članov v sektorju za spodbujanje rasti in krepitev sindikalne moči, organiziranjem mladih delavcev, vključevanjem v socialni dialog in sklepanjem kolektivnih pogodb.
Skupaj s sekretariatom EFFAT bo strokovnjak izvedel intervjuje, ankete in teoretične raziskave, da bi zbral dejstva in informacije od naših članic, pa tudi nečlanic.

Poleg tega bo strokovnjak pripravil gradivo za razširjanje, kot je:

  • Zloženka o sektorskem socialnem dialogu za povečanje znanja o EFFAT in delu, opravljenem v evropskem sektorskem socialnem dialogu
  • Priročnik za učinkovit socialni dialog v gostinstvu/turizmu
  • Končno poročilo s priporočili o tem, kako lahko sindikati v sektorju gostinstva/turizma po Evropi povečajo članstvo ter okrepijo kolektivna pogajanja in socialni dialog na nacionalni ravni.

Popoln opis ciljev, pogojev, zahtevanega strokovnega znanja in spretnosti ter časovni razpored lahko najdete tukaj.

Ponudbe pošljite po elektronski pošti na naslov Kristjan Bragason (k.bragason@effat.org) z Virginie Demoucron (v.demoucron@effat.org) in Priya Klinkenberg (p.klinkenberg@effat.org) v kopiji avtorja 1 oktober 2023 nazadnje.

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


Dogodki

kongres 2019