Bioekonomija in prihodnja živilska industrija ter kmetijski sektor na biološki osnovi: Kako lahko organizacije delavcev oblikujejo spremembo?

December 10, 2018 | Javni razpis

Ozadje in cilji

Evropska zveza sindikatov za prehrano, kmetijstvo in turizem, EFFAT, je enotna krovna organizacija, ki sindikatom v celotni verigi predelave hrane v Evropi služi "od polja do vilic". Naših 120 nacionalnih organizacij članic združuje več kot 2.6 milijona podružnic sindikatov in predstavljajo delavce v vseh panogah kmetijstva, v prehrambeni industriji in z njo povezanimi industrijah ter v gostinstvu, gostinstvu in turističnem sektorju.

EFFAT se zavezuje k spodbujanju pravic delavcev v proizvodnji hrane, kmetijstvu in turizmu. Varna, kakovostna delovna mesta, ki temeljijo na varni hrani, trajnostnem kmetijstvu in trajnostnem turizmu, so ključni cilji našega dela.

Kmetijski sektor in živilska industrija se spreminjata, saj se morata spoprijeti z izzivi okolja, zdravja ljudi in svetovne trajnosti. Biološke vire je treba bolje izkoristiti, tako da je lahko hrana za več ljudi z manj vpliva na okolje in podnebje na proizvedeno enoto, ter obnovljivi biološki material dovolj, da lahko nadomestimo tisto, kar trenutno dobimo iz fosilne surove nafte. Nove zelene tehnologije so ključ za razvoj močnejše prehrambene industrije na biološki osnovi.

Ta velika sprememba postopoma vpliva na delovna mesta in spretnosti, kot jih trenutno poznamo, in za sindikate in predstavnike delavcev v prehrambeni industriji in kmetijstvu sproža veliko vprašanj za zdaj in prihodnost.

Ta projekt bo pomagal sindikatom hrane in kmetijstva po vsej Evropi, vključno z državami kandidatkami, da:

· Povečati svoje znanje pri razumevanju pomena biogospodarstva za njihovo industrijo, sektor, delovna mesta in spretnosti ter

· Povečati svojo sposobnost odzivanja na spremembe in biti del industrijsko ustreznih in vodilnih rešitev.

Projekt bo sindikatom za prehrano in kmetijstvo omogočil, da imajo potrebna orodja za prispevanje k oblikovanju politik EU, zlasti na področju okolju prijaznega gospodarstva, ustvarjanju delovnih mest in usklajevanju delovnih mest, kakovosti dela, spretnosti in dostojnega dela.

Končna VP 2017 002 0004 Razpisna specifikacija

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


Dogodki