Posodobitev "Vodnika po ekonomsko najugodnejši ponudbi v pogodbeni gostinstvu" "

December 10, 2018 | Javni razpis

FoodServiceEurope in EFFAT, socialna partnerja v sektorju pogodbenih gostinskih storitev, sta skupaj odobrila sredstva EU, da bi posodobila svoj »Vodnik po ekonomsko najugodnejši ponudbi v pogodbeni gostinstvu« iz januarja 2006 (v nadaljevanju »Vodnik«) in z njo povezano spletno mesto v skladno z novo zakonodajo EU o javnih naročilih.
Vodnik je bil pripravljen v letih 2005/2006 v sodelovanju med FoodServiceEurope (takrat znano kot FERCO) in EFFAT v okviru njihovega evropskega socialnega dialoga ob finančni podpori Evropske komisije.
Namen Vodnika je pomagati javnim in zasebnim kupcem pogodbenih gostinskih storitev pri prepoznavanju in izogibanju nenormalno nizkim ponudbam v njihovih razpisnih postopkih ter izbiranju tistih ponudb, ki so za kupca in končnega potrošnika ekonomsko najugodnejše. V te namene Vodnik ponuja orodja, potrebna za oddajo naročila
osnova najboljšega razmerja med ceno in kakovostjo, ki vključuje:

 vrsto pogodbenih rešitev;
 standardna oblika, ki navaja, kaj morajo vsebovati specifikacije za pogodbeno gostinsko ponudbo, ki vsem subjektom omogoča, da jasno in strukturirano oblikujejo svoja pričakovanja in potrebe; in
 analitična orodja, ki omogočajo izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Socialni partnerji so si s pomočjo teh orodij prizadevali za promocijo v Evropi z merili za dodelitev, ki upoštevajo kakovost, spoštovanje družbenih vrednot in dostojnih delovnih pogojev v pogodbenih gostinskih podjetjih, razvoj programov, povezanih s kakovostjo, ki zagotavljajo varnost za uporabnike in najvišja raven higiene in varnosti hrane.

 

Preberi več

Specifikacija razpisa VS-2017-0382 Posodobitev "Vodnika po ekonomsko najugodnejši ponudbi v pogodbeni gostinstvu"

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


Dogodki

kongres 2019