Kmetijstvo

Evropa šteje milijon delodajalcev v kmetijstvu, ki zaposlujejo več kot 7 milijonov delavcev. Kmetijski sektor s 15 milijoni kmetijskih gospodarstev, v katerih dela več kot 40 milijonov ljudi, bistveno prispeva k zdravi prehrani in ima še vedno ključno vlogo v ekonomski, okoljski in socialni politiki v Evropi. Dejavnosti EFFAT v kmetijskem sektorju vključujejo spodbujanje trajnostne skupne kmetijske politike (SKP), zaščito zaposlovanja in pravičnega plačila na podeželju ter nadaljnji razvoj socialnega dialoga za izboljšanje delovnih pogojev v tem sektorju.

Politični sekretar: Ivan Ivanov – i.ivanov@effat.org
Predsednica: Valentina Vasilyonova (FNSZ, Bolgarija)
Podpredsednika: Emilio Térron Ruiz (FICA-UGT, Španija) & Riikka Vasama (TEOLLISUUSLIITTO, Finska)

Prva skupina držav se pripravlja na socialno pogojenost leta 2023

Prva skupina držav se pripravlja na socialno pogojenost leta 2023

EFFAT predlaga sorazmeren in učinkovit sistem sankcioniranja za izkoriščanje celotnega potenciala socialne pogojenosti Leta 2023 bodo Avstrija, Francija in Italija prostovoljno uvedle socialno pogojenost v novo skupno kmetijsko politiko (SKP), ki bo od leta 2025...

Reakcija EFFAT na uredbo o trajnostni uporabi pesticidov

Reakcija EFFAT na uredbo o trajnostni uporabi pesticidov

Komisija postavlja ambiciozne cilje zmanjšanja, vendar so bolj potrebni za zagotovitev varovanja zdravja in varnosti kmetijskih delavcev Evropska komisija je s trimesečno zamudo končno objavila svoje predloge za uredbo o trajnostni uporabi fitofarmacevtskih sredstev...

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


Dogodki