Evropski projekt EFFAT: "V celoti izkoristiti pravni red EU za boljše oblikovanje vpliva tehnološkega razvoja v evropski industriji hrane in pijače" - VS / 2019/0062

April 12, 2019 | Javni razpis, Delo podjetja

Evropska zveza sindikatov za prehrano, kmetijstvo in turizem, EFFAT, je enotna krovna organizacija, ki sindikatom v celotni verigi predelave hrane v Evropi služi "od polja do vilic". Naših 120 nacionalnih organizacij članic združuje več kot 2.6 milijona podružnic sindikatov in predstavljajo delavce v vseh panogah kmetijstva, v prehrambeni industriji in z njo povezanimi industrijah ter v gostinstvu, gostinstvu in turističnem sektorju.

Digitalizacija je že vrsto let glavna prednostna naloga programa EFFAT. Vključuje dve glavni komponenti: robotizacijo v vseh oblikah (materialno in virtualno) na eni strani in nov poslovni model, platformo, na drugi strani. Ta projekt bo osredotočen na vpliv robotizacije in avtomatizacije v evropski industriji hrane in pijač.

Robotizacija zajema vse pojave informatizacije in avtomatizacije, ki robotom omogočajo izvajanje ne-rutinskih ročnih in kognitivnih nalog. Roboti so lahko resnični (pametne tovarne, avtomobili brez voznikov, 3D tiskalniki itd.) Ali navidezni (programska oprema, algoritmi, sistemi za upravljanje proizvodnih procesov in nadzorni sistemi, umetna inteligenca itd.).

Danes roboti nadomeščajo človeka v zapletenih in specifičnih nalogah, saj so močnejši in natančnejši. Jutri bodo človeške možgane verjetno nadomestili s prediktivno analizo in diagnostiko.

Namen tega projekta je oceniti možni vpliv avtomatizacije in robotizacije v evropski industriji hrane in pijač na srednji in dolgi rok, s poudarkom na:

  • digitalizacija nalog, delovnih mest in delovnih mest;
  • interakcije med človekom in stroji;
  • organizacija dela (vključno z delovnim časom in konceptom pametnih tovarn)
  • proizvodnja in produktivnost;
  • delovne pogoje in pogodbe o zaposlitvi;
  • izboljšave in izzivi za zdravje in varnost na delovnem mestu;
  • zahtevane spretnosti in kvalifikacije;
  • uskladitev zasebnega in delovnega življenja (pravica do prekinitve povezave);
  • zasebnost, sledenje GPS in zaščita podatkov;
  • delovna razmerja, udeležba delavcev in kolektivno pogajanje.

Celoten opis ciljev, pogojev, potrebnega strokovnega znanja in spretnosti ter časovni razpored projekta najdete v priloženih razpisnih specifikacijah:

Specifikacija ponudbe

Vljudno prosimo vse kandidate, ki imajo zahtevane spretnosti in bi jih morda projekt zanimal, da oddajo svojo ponudbo by 28 april 2019 najpozneje s priporočeno pošto in po elektronski pošti na:

Enrico SOMAGLIJA

EFFAT

Avenue Louise, 130 - soba 3

1050 Bruselj

Belgija

E-naslov: e.somaglia@effat.org

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


Dogodki

kongres 2019