Hiša dostojanstva za vse delavke v gospodinjstvu v Evropi predana komisarju Schmitu

September 6, 2022 | Domači delavci

EFFAT postavlja tri zahteve za ukrepanje EU za izboljšanje razmer delavcev v gospodinjstvu v Evropi

Za našimi očiščenimi hišami, skuhanimi obroki in skrbjo za naše najdražje pogosto stojijo gospodinjske pomočnice. Imajo ključno vlogo pri zagotavljanju, da lahko uživamo v boljšem ravnotežju med poklicnim in zasebnim življenjem. Čeprav je za naše hiše dobro poskrbljeno, so njihovi delovni pogoji pogosto slabi. Čeprav predstavljajo skoraj 5 % vseh zaposlenih v EU-27, jim pogosto primanjkuje priznanja, vrednosti in zaščite.

Ob današnjem srečanju s komisarjem za delovna mesta in socialne pravice Nicolasom Schmitom je EFFAT predstavil Hišo dostojanstva za vse delavce v gospodinjstvu v Evropi, ki vključuje tri prednostne naloge EFFAT za konkretno in hitro ukrepanje EU, in sicer:

  1. Vključitev gospodinjskih delavcev v področje uporabe okvirne direktive o zdravju in varnosti ter njenih posameznih direktiv. Komisija bi morala z uradnim sporočilom tudi pojasniti, da se Direktiva o delovnem času (2003/88/ES) uporablja za delavce v gospodinjstvu, in začeti postopke za ugotavljanje kršitev proti državam članicam, ki ne izpolnjujejo zahtev.
  2. Prisiliti države članice, da ratificirajo in izvajajo ILO C189 o delavcih v gospodinjstvu s posebnim priporočilom Sveta.
  3. Spodbujanje socialnega dialoga v sektorju osebnih gospodinjskih storitev (PHS).

Na srečanju je EFFAT obravnaval tudi vprašanja povečanih življenjskih stroškov, ki izhajajo iz nenehne ruske invazije v Ukrajini. Izrazili smo močno podporo sprejetju nujnih ukrepov, ki se spopadajo s špekulacijami na energetskem trgu in s hrano ter ščitijo potrošnike pred dvigom cen energije in hrane.

Prav tako smo ponovno poudarili nujno potrebo po refinanciranju SURE ali podobnih mehanizmov za odpravo posledic krize na delovna mesta. Nazadnje smo posvarili pred kakršnimi koli poskusi izkoriščanja krize in zahteve po povečanju proizvodnje hrane kot izgovora za nižanje delovnih standardov v agroživilstvu ter vztrajali pri potrebi po pobudi EU za krepitev inšpekcije dela.

Kaj lahko EU stori za izboljšanje pogojev delavcev v gospodinjstvu – zahteve EFFAT.docx pdf

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


Dogodki

kongres 2019