Sprejetje poročila EP o evropskih svetih delavcev: dobra novica za milijone delavcev v nadnacionalnih podjetjih

Februar 2, 2023 | V središču pozornosti

ETUF zdaj poziva Komisijo EU k ukrepanju

Evropske zveze sindikatov (ETUF), EFBWW, EFFAT, EPSU, ETF, industriAll in Uni Europa, ki zastopajo milijone delavcev in vsak dan podpirajo več kot 20,000 članov evropskih svetov delavcev, skupaj pozdravljajo sprejetje samoiniciative Evropskega parlamenta zakonodajno poročilo o reviziji direktive o evropskem svetu delavcev.

Poročilo podpira poziv naših sindikatov k boljši skladnosti in izvrševanju ter pošilja jasno sporočilo Evropski komisiji, da so potrebni nujni ukrepi za izboljšanje pravic predstavnikov delavcev v evropskih svetih delavcev (EWC).

Besedilo obravnava ključne pomanjkljivosti prenovljene direktive iz leta 2009 (2009/38/ES), ki sicer prinaša na splošno pozitivne spremembe, vendar vsebuje precejšnje vrzeli, ki jih multinacionalna podjetja pogosto uporabljajo za izogibanje pravicam delavcev do obveščanja in posvetovanja. Obstaja veliko dokazov, ki podpirajo to oceno, kot so publikacije Evropska komisijaje Evropski parlamentIn Evropski sindikalni inštitut show.

Prepogosto smo videli, da se sodelovanje delavcev obravnava kot zgolj formalnost, s premajhnim vplivom na odločanje v podjetju. Informacije, zagotovljene evropskim svetom delavcev, so pogosto neustrezne, posvetovanje pa ostaja neučinkovito, ker poteka prepozno, včasih po tem, ko je podjetje že sprejelo odločitve. To je posledica slabe skladnosti in uveljavljanja obstoječih pravic. Poleg tega je poštena razlaga ključnih določb Direktive še vedno težavna.

Poročilo Evropskega parlamenta, ki ga vodi evropski poslanec Radtke, je korak v pravo smer, saj skuša odpraviti vse te pomanjkljivosti. Besedilo vsebuje več predlogov za izboljšave, vključno z:

  • poziv k učinkovitim in odvračilnim denarnim in nedenarnim sankcijam
  • zahteva za države članice, da dovolijo vlogo za začasno odredbo za začasno prekinitev odločitve uprave, če pravice do obveščanja in posvetovanja niso spoštovane;
  • jasnejša opredelitev nadnacionalnih zadev ob upoštevanju morebitnega vpliva zadeve, vključene ravni upravljanja in zastopanja ter odločitev, predvidenih v državi članici, ki ni tista, v kateri se bodo učinki čutili;
  • potrebo po zagotavljanju učinkovitega dostopa do pravnega varstva za evropske svete delavcev in nacionalne nadzorne svetove;
  • najmanj dve seji EDS na leto;
  • jasnejši časovni načrt za pogajanja SNB;
  • pravico, da evropskim svetom delavcev in nacionalnim svetom delavcev pomagajo predstavniki sindikatov. Države članice lahko poleg sindikalnega predstavnika omejijo financiranje le na enega strokovnjaka.

Pravice do obveščanja in posvetovanja z evropskim svetom delavcev so bistvene za zaščito delavcev, spodbujanje demokracije na delovnem mestu in zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti podjetij in javnih storitev.

Zato kot ETUF nujno pozivamo Evropsko komisijo, da prevzame naše dolgotrajne pomisleke in zahteve ter nemudoma obravnava pozive Evropskega parlamenta za izboljšanje pravic in prerogativ evropskih svetov delavcev.

Člani EDS pričakujejo spremembe. Ni časa za izgubljanje.

EFBWW/FETBB – Evropsko združenje gradbenikov in lesarjev
EFFAT - Evropska zveza sindikatov za prehrano, kmetijstvo in turizem
EPSU – Evropska zveza sindikatov javnih uslužbencev
ETF - Evropska zveza delavcev v prometu
IndustriAll Europe – Evropska federacija delavcev v proizvodnji, rudarstvu in energetiki
UNI EUROPA – Evropski sindikat delavcev v storitvenih dejavnostih

  Skupni odziv ETUF na direktivo o evropskih svetih delavcev Glasovanje v EP 

Spremljaj nas

FacebookyoutubeInstagramlinkedIn
Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


Dogodki

kongres 2019

%d blogerji, kot je ta: