Skupna izjava EFFAT in FoodServiceEurope o javnih naročilih in kolektivnih pogajanjih

Bruselj, 19 junij 2023

EFFAT in FoodServiceEurope sta se združila, da bi izrazila zaskrbljenost glede morebitnih groženj, ki jih veljavna pravila javnega naročanja v EU predstavljajo za socialne in ekonomske pravice delavcev in delodajalcev v sektorju pogodbene prehrane.

Poudarjajo, da je polovica javnih razpisov v Evropi oddanih izključno na podlagi najnižje cene, kar vodi v nelojalno konkurenco in neupoštevanje socialnih meril. Ta pristop tvega odvrnitev od zagotavljanja kakovostnih storitev, škoduje družbeno odgovornim podjetjem ter ogrozi pošteno delo in plačilo.

Zato EFFAT in FoodServiceEurope zagovarjata pristop „najboljše vrednosti“ pri javnih naročilih in pozivata k reviziji direktive EU o javnih naročilih, da bi dali prednost merilom kakovosti in spodbujali kolektivna pogajanja. Evropsko komisijo pozivajo, naj okrepi pogajalsko sposobnost socialnih partnerjev, okrepi posvetovanje z reprezentativnimi socialnimi partnerji v zadevah javnega naročanja ter poveča sredstva za profesionalizacijo in ozaveščenost javnih kupcev.

Poleg tega predlagajo prilagoditve pravil javnega naročanja za bistvene storitve in delovno intenzivne panoge, kot je pogodbeno gostinstvo, vključno z izključitvijo merila najnižje cene in zahteve po spoštovanju kolektivnih pogodb za spodbujanje kolektivnih pogajanj prek javnih naročil.

Preberite celotno skupno izjavo tukaj 

Za vprašanja medijev ali dodatne informacije se obrnite na:
Kerstin Howald
Sekretar za turistični sektor
EFFAT
Tel +32 (0) 2 209 62 64
k.howald@effat.org

Alison Ryan
Vodja pravilnika
FoodServiceEurope
Žica + 32 492 15 73 88
aryan@foodserviceeurope.org


O EFFAT:
EFFAT je Evropska federacija sindikatov prehrane, kmetijstva in turizma, ki zastopa tudi gospodinjske delavce. Kot Evropska federacija sindikatov, ki zastopa 120 nacionalnih sindikatov iz 35 evropskih držav, EFFAT brani interese več kot 22 milijonov delavcev pred evropskimi institucijami, evropskimi združenji delodajalcev in transnacionalnimi podjetji.

O FoodServiceEurope:
FoodServiceEurope zastopa interese evropskega pogodbenega gostinskega sektorja na ravni EU. Kot delodajalci več kot 600,000 ljudi po vsej Evropi in vsako leto dostavimo več kot 6 milijard obrokov hrane, smo ključni deležnik v procesu oblikovanja politike EU.

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


kongres 2019