EFFAT predstavlja predloge za boj proti pomanjkanju delovne sile v turizmu v Evropi

Po COVID-19 se je zaposlenost v potovanjih in turizmu v Evropi po ocenah zmanjšala za 9.3 %, kar pomeni 3.6 milijona delovnih mest.

Pomanjkanje turističnega osebja v Evropi vpliva na vse evropske države z različno intenzivnostjo. nekaj številk:

  • V Nemčiji je bilo med pandemijo izgubljeno skoraj vsako četrto delovno mesto v gostinstvu
  • Avstrija in Belgija sta izgubili polovico turističnega osebja
  • Španija je izgubila skoraj 20 % zaposlenih

Kratek delovni čas, začasna odpuščanja delavcev in iskanje hitrih dobičkov številnih gostinsko-turističnih podjetij so privedli do nadaljnje negotovosti delovnih mest v sektorju in so razlogi, zakaj je večina delovne sile zapustila sektor in se nikoli več vrnila.

EFFAT in gostinsko-turistični sindikati v Evropi so zaskrbljeni zaradi pomanjkanja delovne sile in prihodnosti delavcev. Zato je EFFAT v sodelovanju s svojimi podružnicami izdelal sklop predlogov za premagovanje pomanjkanja delovne sile v gostinstvu z izboljšanjem privlačnosti delovnih mest z boljšimi delovnimi pogoji.

Dokument o položaju Boj proti pomanjkanju delovne sile v gostinstvu in turizmu z izboljšanjem privlačnosti delovnih mest je bil sprejet na zadnji seji izvršnega odbora EFFAT na Dunaju 13. in 14. junija 2022/

EFFAT Position Paper Boj proti pomanjkanju delovne sile v gostinstvu in turizmu z izboljšanjem privlačnosti delovnih mest 2022 06 DE
EFFAT Position Paper Boj proti pomanjkanju delovne sile v gostinstvu in turizmu z izboljšanjem privlačnosti delovnih mest 2022 06 SL
EFFAT Position Paper Boj proti pomanjkanju delovne sile v gostinstvu in turizmu z izboljšanjem privlačnosti delovnih mest 2022 06 FR

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


kongres 2019