EFFAT objavlja končno poročilo o skupnem projektu EFFAT-CEFS »Preoblikovanje evropske industrije sladkorja«

Skupni projekt EFFAT-CEFS Sugar “Evropska sladkorna industrija, ki se preoblikuje. Nova in boljša delovna mesta v konkurenčni, inovativni in trajnostni industriji, ki se ukvarja s prihodnostjo delovnih mest v sektorju sladkorja v EU, ozelenjavanjem gospodarstva ter mobilnostjo delovne sile znotraj EU in zaposlovanjem mladih« se je končalo. V zadnjih dveh letih so socialni partnerji v sektorju sladkorja obravnavali prihodnost sektorja in se osredotočali na:

  • Potreba po diverzifikaciji sektorja, da bi ostali konkurenčni
  • Potreba po privabljanju nove delovne sile in prilagajanju delavcem, ki že imajo dolgo delovno dobo v sektorju
  • Napačna percepcija potencialne delovne sile, zlasti mladih, sektorja
  • Potreba po prilagoditvi delovnih pogojev in možnosti usposabljanja starajoči se delovni sili
  • Potreba po zagotavljanju pravičnega prehoda na družbeno in okoljsko trajnostno industrijo sladkorja

 Socialni partnerji bodo zdaj:

  • Sprejmite ukrepe za ohranitev sposobnosti preživetja gojenja in predelave sladkorne pese
  • Poudarite pomemben prispevek sektorja sladkorja k gospodarski, družbeni in okoljski trajnosti
  • Spremljajte trende splošnih in specifičnih veščin ter identificirajte bodoče spretnosti in potrebe po usposabljanju
  • Skupaj predvidevajte spremembe in zagotovite zadovoljive delovne pogoje

Izvršni povzetek najdete tukaj v vašem jeziku: ENFR - DEESITPLSKNL 

Celotno poročilo najdete tukaj: EN - FR - DE

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


kongres 2019