Delodajalci in delavci skupaj pozivajo Evropsko komisijo, naj prizna raznolikost skrbstvenih delavcev

Bruselj, 29. september 2022 – Evropska strategija oskrbe tvega, da bo izključila nekatere najbolj ranljive negovalne delavce. Med dogodkom v Evropskem parlamentu so delodajalci in delavci, ki nudijo osebno in gospodinjsko nego, oddali a skupni klic da Evropska komisija popravi to opustitev. Podpira jih evropska poslanka Sirpa Pietikäinen, poročevalka Evropskega parlamenta, osredotočena na sektor.

Medtem ko pozdravljajo evropsko strategijo oskrbe, ključni akterji na področju osebne in gospodinjske nege skupaj oglašajo alarm glede nekaterih podrobnejših podrobnosti strategije, kakršna je. Zlasti bo imelo razlikovanje med delavci za dolgotrajno oskrbo v gospodinjstvu, delavci v oskrbi na domu in drugimi delavci v gospodinjstvu velike posledice za že tako zelo ranljive skupine osnovnih delavcev.

To razlikovanje bi utrdilo neenakosti v sektorju in postavilo temelje za dvotirno negovalno delovno silo. Kljub analizi, ki je skladna z realnostjo, ki so jo opazili akterji v oskrbi na terenu, predlog Evropske komisije za evropsko strategijo oskrbe ne obravnava potreb osebnih in gospodinjskih negovalcev, vključno z neprijavljenimi delavci in migranti brez dokumentov.

Njihov poziv je dobil veliko podporo v Evropskem parlamentu. Usklajuje se z Poročilo Evropskega parlamenta INI za leto 2022, ki je nakazal potrebo, da Komisija prizna sektor osebnih in gospodinjskih storitev (PHS). To je nujen korak k zagotavljanju razpoložljivosti in cenovne dostopnosti storitev varstva otrok, storitev dolgotrajne oskrbe ter dostojnih delovnih pogojev za vse delavce, ki izvajajo storitve neposrednega in posrednega varstva na domu pri zasebnikih.

Po mnenju poslanke Evropskega parlamenta Sirpe PIETIKÄINEN, soporočevalke za leto 2021/2253: »Delavci PHS so neprecenljiv del storitev oskrbe, brez katerih bi bilo delovanje naših sistemov oskrbe ogroženo. Velika večina delavcev PHS je žensk, zaradi česar je to tudi vprašanje spola. Da bi izboljšali položaj delavcev PHS, potrebujemo jasno opredelitev njihovega dela in dostojno plačilo za vse negovalce v sektorju.«

Partnerji PHS so zapečatili svojo zavezo k večjemu priznavanju sektorjev PHS s sprejetjem skupnega delovnega programa za obdobje 2022–2023 in medsebojnim priznanjem za socialne partnerje 10. marca 2022. Evropska strategija oskrbe je seveda ena njihovih glavnih prednostnih nalog

Socialni partnerji PHS Pridruži se izjavi o strategiji EU za oskrbo 

 Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

EFFAT Grace Papa, g.papa@effat.org, +32 488 56 46 56
EFFE Aude Boisseuil, aude.boisseuil@effe-homecare.eu, + 33 6 26 08 21 66
EFSI Aurélie Decker, aurelie.decker@efsi-europe.eu, + 32 473 66 48 69
UNI-Europa Mark Bergfeld, mark.bergfeld@uniglobalunion.org, + 32 473 82 74 22

 

EFFAT ali je Evropska zveza sindikatov za prehrano, kmetijstvo in turizem. Kot evropska zveza sindikatov, ki predstavlja 120 nacionalnih sindikatov iz 35 evropskih držav, EFFAT zagovarja interese več kot 22 milijonov delavcev, zaposlenih v prehranski verigi. EFFAT je član ETUC in Evropske regionalne organizacije IUF.

EFFEje Evropska zveza za zaposlovanje družine in oskrbo na domu, predstavlja interese nacionalnih deležnikov, vključno z organizacijami socialnih partnerjev (delavci in delodajalci), ki delujejo na področju neposredne zaposlitve. Za ta model je značilno pogodbeno delovno razmerje med dvema zasebnikoma, brez kakršnega koli trgovanja ali dobička.

EFSIje Evropska federacija za storitve posameznikom, je glas industrije osebnih in gospodinjskih storitev na evropski ravni, ki zastopa nacionalna združenja, organizacije delodajalcev, ponudnike PHS in podjetja, ki sodelujejo pri razvoju osebnih in gospodinjskih storitev, trenutno pa deluje v 21 državah članicah EU.

UNI-Europa ali je Evropska sindikalna zveza za 7 milijonov servisni delavci. Govori o sektorjih, ki predstavljajo hrbtenico gospodarskega in družbenega življenja v Evropi. S sedežem v središču Bruslja UNI Europa predstavlja 272 nacionalnih sindikatov v 50 državah, med drugim: trgovino, bančno zavarovanje in centralne banke, igre na srečo, grafiko in embalažo, lase in lepoto, storitve informacijske in komunikacijske tehnologije, medije, zabavo in umetnost, Poštne storitve in logistika, zasebna nega in socialno zavarovanje, industrijsko čiščenje in zasebno varovanje, profesionalni šport in prosti čas, strokovnjaki / upravniki in začasni agencijski delavci.

 

 

 

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


kongres 2019