Strategija EU za oskrbo spregleda realnost delavcev v gospodinjstvu

Bruselj, 8 september 2022: EFFAT ceni priznanje Evropske komisije, da so delavke v gospodinjstvu, med katerimi je veliko žensk in pogosto migrantskega porekla, podvržene najslabšim delovnim pogojem v delovna sila za dolgotrajno oskrbo.

Kot določa ILO C189, so delavci v gospodinjstvu tisti delavci, ki opravljajo delo v zasebnem gospodinjstvu ali gospodinjstvih ali zanje. Opravljajo vse vrste storitev v an prepleten način, vključno z dolgotrajno oskrbo, varstvom otrok in gospodinjskimi opravili, ki vsa enako prispevajo k dobremu počutju ter ravnotežju med poklicnim in zasebnim življenjem milijonov ljudi ter igrajo ključno vlogo v gospodarstvu oskrbe.

Grace Papa, politična sekretarka EFFAT za gospodinjske delavce, je dejala: »V mnogih državah članicah ni pravnega okvira, ki bi jasno ločeval posredno in neposredno oskrbo. To pomeni, da velik delež delavcev v gospodinjstvu v Evropi zjutraj opravlja storitve čiščenja, popoldne pobere otroke iz šole in svoj dan lahko konča z nego starejšega člana iste družine. Spregledati to situacijo pomeni ignorirati strašno resničnost milijonov delavcev v Evropi. Kar je še pomembneje, to znova pomeni izključitev gospodinjskih delavcev iz priznanja in zaščite, ki si jo zaslužijo vsi negovalci.

EFFAT obžaluje, da strategija EU za oskrbo ne odraža in ne obravnava v celoti realnosti delavcev v gospodinjstvu, ki so poleg tega zaposleni formalno in neformalno, v večini držav članic pa nimajo regulativnih okvirov.

Čeprav cenimo zavezo Komisije, da države članice pozove k ratifikaciji in izvajanju konvencije ILO 189, obžalujemo, da niso predvideni nobeni konkretni ukrepi za izvajanje njenih načel, ki bi države članice spodbudili k razvoju učinkovitih poti za priznavanje in profesionalizacijo.

 EFFAT pozdravlja zavezanost Komisije k pregledu standardov EU, ki urejajo delovne pogoje.

V tem kontekstu se bomo še naprej borili za zagotovitev revizije okvirne direktive o zdravju in varnosti pri delu, da bi zagotovili, da bodo delavci v gospodinjstvu končno vključeni v njeno področje uporabe.

EFFAT bo pozorno spremljal prihajajočo medinstitucionalno razpravo in si bo še naprej prizadeval zahteve zagotoviti, da bodo delavci v gospodinjstvu končno priznani in cenjeni kot to, kar so: ponudniki oskrbe in dobrega počutja za milijone družin v Evropi.

Konča

 

 

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


Dogodki

kongres 2019