Izvršni odbor EFFAT se združuje za odpravo razlike v plačilu med spoloma

Marec 8, 2023 | V središču pozornosti

Danes obeležujemo mednarodni dan žena. Ob tej posebni priložnosti se izvršni odbor EFFAT zavezuje, da se bo boril za hitro uveljavitev direktive o preglednosti plačil in naprednejšo zakonodajo na nacionalni ravni.

O Razlika v plačilu med spoloma v EU se je v zadnjih osmih letih zmanjšala le za 1 % in trenutno znaša 14.1 %. Ženske v EU kljub visoki izobrazbi v povprečju zaslužijo skoraj 15 % manj na uro kot moški. To prispeva k revščini zaposlenih žensk in nižjim pokojninam.

Razlike v plačilu med spoloma je težko odpraviti, dokler obstaja prevelika zastopanost žensk v nizko plačanih sektorjih, neenaka porazdelitev neplačanega dela, kot so oskrba in gospodinjska opravila; dokler na poklicne izbire vplivajo družinske obveznosti in ni preglednosti plač

Dokazi, ki so jih poročale podružnice EFFAT, kažejo, da ženske v sektorjih EFFAT pogosto dobijo najslabše plačana delovna mesta, imajo manj priložnosti za napredovanje v karieri ter se soočajo z diskriminacijo in seksizmom na delovnem mestu.

Delo v gospodinjstvu je na primer eno najslabše plačanih in najbolj ranljivih delovnih mest na trgu dela, pri čemer delavci v gospodinjstvu nimajo osnovnih pravic, kot je določen delovni čas, in se soočajo z razmerami, ki presegajo izkoriščanje. Razlogov za to vrzel je več. Ženske se večinoma zaposlijo za krajši delovni čas zaradi družinskih obveznosti. Zlahka se zgodi, da je manj in slabše plačanih žensk na višjih položajih, nizke ravni kvalifikacij, neformalnost, pomanjkanje kolektivne zastopanosti, pomanjkanje pogajalske moči in ranljiv socialni status.

Suzanne Drӓther, predsednica odbora žensk EFFAT, je dejala: „EFFAT je prepričan, da je dogovor, ki ga je dosegla institucija EU o Direktiva o preglednosti plačil je dober korak naprej k večji enakosti spolov. Nova direktiva bo zagotovila dodatna orodja za obravnavo diskriminacije pri plačilu in pomagala odpraviti razlike v plačilu med spoloma v EU.

V skladu z glavnimi določbami Direktive:

  • Delodajalci bodo morali pred zaposlitvenim razgovorom posredovati podatke o začetni ravni plače.
  • Delodajalci kandidatov ne bodo smeli spraševati o njihovi pretekli prejemki.
  • Zaposleni bodo imeli pravico od delodajalca zahtevati informacije o posameznih višinah plač in povprečnih višinah plač, razčlenjenih po spolu, za kategorije delavcev, ki opravljajo enako delo ali delo enake vrednosti.
  • Pravica do polne odškodnine, tj. popolne izterjave zaostalih plač, bonusov ali plačil v naravi, ki bi morala biti plačana, če do diskriminacije ne bi prišlo, vključno z obrestmi za zamudo pri plačilu.
  • Delodajalci s 100 ali več zaposlenimi bodo morali objaviti podatke o razlikah v plačilu med delavkami in delavci v svojem podjetju.
  • Kadar obračun plačil razkrije vsaj 5-odstotno razliko v plačilu med spoloma, bodo morali delodajalci v sodelovanju s predstavniki delavcev opraviti oceno plače.
  • Kadar delodajalec ni izpolnil svojih obveznosti glede preglednosti, mora delodajalec in ne delavec dokazati, da ni prišlo do diskriminacije pri plačilu.

Države članice bodo morale določiti kazni za nespoštovanje načela enakega plačila, delavci pa bodo imeli pravico do odškodnine, če podjetja ne bodo spoštovala obveznosti enakega plačila.

Države članice bodo nato imele tri leta časa, da zahteve glede preglednosti plačil prenesejo v svojo nacionalno zakonodajo.

V skladu s cilji EFFAT za krepitev enakosti spolov je EFFAT prejel sredstva za nov projekt EU za krepitev enakosti spolov v sektorjih kmetijstva, prehrane in pijače, turizma in gospodinjstva. EFFAT bo zbiral, izmenjeval in bolje razumel trenutno situacijo v zvezi z razliko v plačilu med spoloma, ravnotežjem med poklicnim in zasebnim življenjem ter nasiljem na podlagi spola v sektorjih EFFAT z namenom razvoja sindikalnih zahtev, strategij in smernic za kolektivna pogajanja.

EFFAT si prizadeva za enakopravno, pluralistično družbo, v kateri je načelo enakosti spolov ključni mejnik. Ukinitev plačila po spolu v EFFAT in vseh sektorjih ostaja ključna prednostna naloga skupaj s podpornimi člani, da bi to postalo resničnost.

Ob mednarodnem dnevu žena se EFFAT pridružuje tudi pobudi ETUC 'Safe all the Way', ki zahteva, da se vse ženske varno vrnejo domov z dela, Kampanja prvotno lansirali delavci v gostinskem sektorju iz Unite v Združenem kraljestvu.

#IWD2023

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


kongres 2019