Skupna izjava EFFAT-HOTREC o pobudi Komisije za kratkoročni najem

Za enake konkurenčne pogoje in pošteno konkurenco v gostinstvu in turizmu

12. oktober 2022 | EFFAT in HOTREC, evropska socialna partnerja za sektor hotelov, restavracij, barov in kavarn, pozdravljata namero Evropske komisije, da predstavi zakonodajna pobuda o storitvah kratkoročnega najema stanovanj (STR) do konca leta 2022.

Od leta 2014 HOTREC in EFFAT redno izmenjujeta stališča o vplivu tako imenovanega 'sharing' ali 'platform' gospodarstva na evropsko gostinsko industrijo na svojih sektorskih srečanjih socialnega dialoga in podpisujeta skupni izjavi o temi v 2015 in 2019, ki kaže, da si socialni partnerji v evropskem hotelskem in restavracijskem sektorju delijo veliko skrbi.

Pravzaprav so kratkoročni najemi nastanitev postali hitro rastoči element v turističnem sektorju in so kljub vse večji profesionalnosti še vedno večinoma nenadzorovani in neregulirani. Ta novi nastanitveni pojav je prinesel številna tveganja in izzive, kot so nelojalna konkurenca, varnostna tveganja, neprijavljeni davki na dohodek in pritisk na cenovno dostopna stanovanja.

Na podlagi ocene vpliva STR na poslovanje in zaposlovanje v gostinstvu¹ se socialni partnerji strinjajo, da so določeni ukrepi potrebne za premagovanje teh izzivov ter za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev in poštene konkurence. Prihodnja pobuda Komisije bi morala:

  • Vzpostavite obvezni sistem registracije gostiteljev in obvezne obveznosti izmenjave podatkov za platforme STR, ki bodo organom zagotavljale ustrezne podatke.
  • Uvesti ukrepe, ki bodo stremeli k doseganju primerljive ravni zdravja, varnosti in varnosti gostov in zaposlenih, kot so že uveljavljene za regulirane turistične nastanitvene storitve.
  • Zagotovite, da osnovna pravila veljajo za vse gostitelje STR (strokovnjake in vrstnike).
  • Po sprejetju zagotoviti, da vsi ponudniki gostinskih in turističnih storitev v celoti spoštujejo zakonodajo z učinkovitim izvrševanjem, podprto s sredstvi in ​​pravnimi pooblastili, da javni organi pravilno opravljajo svoje delo, tako da:
    • Stranke so zaščitene,
    • Z zaposlenimi se ravna pošteno in so upravičeni do svojih pravic ter
    • Odgovorna podjetja imajo pošteno konkurenčno okolje/enake konkurenčne pogoje.

Trdno smo prepričani, da bi vključitev teh nalog v prihajajoči zakonodajni predlog zaščitila konkurenčnost gostinskih podjetij, med katerimi je večina mikropodjetij, zaščitila delovna mesta tisočih zaposlenih v sektorju in spodbudila zaupanje potrošnikov.

Za EFFAT: Kristjan Bragason, generalni sekretar | Za HOTREC: Marie Audren, generalna direktorica

-

¹Oglejte si dokument o stališču HOTREC o vseevropski ureditvi kratkoročnih najemnin: Povezava HOTREC Position Paper


EFFAT je Evropska federacija sindikatov prehrane, kmetijstva in turizma, ki zastopa tudi gospodinjske delavce. Kot Evropska federacija sindikatov, ki zastopa 120 nacionalnih sindikatov iz 35 evropskih držav, EFFAT brani interese več kot 30 milijonov delavcev pred evropskimi institucijami, evropskimi združenji delodajalcev in transnacionalnimi podjetji. EFFAT je članica ETUC in evropske regionalne organizacije IUF.
Kontakt za medije: Kerstin Howald – k.howald@effat.org

HOTREC je krovno združenje hotelov, restavracij, barov in kavarn ter podobnih lokalov v Evropi, ki združuje 47 nacionalnih združenj v 36 državah in je glas evropskega gostoljubja. Poslanstvo HOTREC-a je zastopati in zagovarjati svoje interese v EU in mednarodnih institucijah, spodbujati izmenjavo znanja in najboljših praks med svojimi člani za nadaljnje spodbujanje inovacij ter delovati kot platforma strokovnega znanja za gostinski sektor.
Kontakt za medije: Marta Machado – marta.machado@hotrec.eu

Skupna izjava EFFAT-HOTREC o pobudi Komisije za kratkoročni najem – 12. 10. 2022

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


kongres 2019