Mesni sektor: Evropski sindikati podpirajo nemško zakonodajo

April 16, 2024 | Hrana, V središču pozornosti

Združeni poziv EU k izboljšanju pogojev za delavce, ki delajo v mesnih predelavah po vsej celini

Berlin, 16. april 2024 – Evropska zveza sindikatov živilstva, kmetijstva in turizma (EFFAT) je na konferenci v Berlinu uspešno zaključila vseevropski projekt #MeatTheStandards namenjen izboljšanju delovnih pogojev v evropski mesni industriji. Ob zgledu po Zakonu o varnosti in nadzoru pri delu, ki je znatno izboljšal delovne pogoje v nemški mesni industriji, EFFAT in njegove podružnice pozivajo prihajajoče institucije EU, naj prevzamejo evropsko odgovornost in dvignejo delovne standarde v sektorju, ki ga pestijo podstandardni pogoji, nelojalno nižanje plač in izkoriščanje.

Pred naslednjimi evropskimi volitvami EFFAT poziva novo Evropsko komisijo in prihodnji Evropski parlament, naj delavce zaščitita pred izkoriščanjem na ravni EU z uzakonitvijo zavezujoča pobuda ki ureja sklepanje pogodb s podizvajalci, obravnava zlorabe posrednikov in krepi inšpekcije na delovnem mestu.

Dvoletni projekt, ki je združil podružnice iz vse Evrope, je prinesel pomembne rezultate pri izboljšanju sodelovanja, ozaveščanju in zagovarjanju boljših delovnih standardov. Njihova skupna prizadevanja so privedla do oprijemljivih rezultatov, vključno z:

  • Ozaveščanje: Projekt je osvetlil vsesplošno naravo vprašanj v evropski mesni industriji in poudaril potrebo po usklajenem delovanju na evropski ravni.
  • Belgijska kolektivna pogodba o socialnih goljufijah: Pomemben mejnik je bil razvoj belgijske kolektivne pogodbe, ki obravnava socialne goljufije v mesnem sektorju in poudarja pomen regulativnih ukrepov pri varovanju pravic delavcev.
  • Organizacijska prizadevanja na Poljskem: Na Poljskem so bile izvedene uspešne organizacijske pobude, namenjene opolnomočenju delavcev in izboljšanju njihovih delovnih pogojev.
  • Izmenjava z organizacijami članicami v Romuniji: Omogočene so bile pomembne izmenjave z organizacijami članicami v Romuniji, kar je spodbudilo čezmejno sodelovanje in izmenjavo znanja.
  • Evropski svet delavcev (EWC) Delo: EFFAT se je angažiral in koordiniral ustanovitev Evropskega sveta delavcev (EWC) v LDC, ki je zagovarjal pravice in interese delavcev na večnacionalni ravni.

Ob izkoriščanju rezultatov projekta EU je Kristjan Bragason, generalni sekretar EFFAT, poudaril pomen teh dosežkov pri spodbujanju pravic in dobrega počutja delavcev v mesni industriji po Evropi z besedami: Delovne razmere v mesnem sektorju so omadeževale evropski trg dela. Ne glede na svojo dobičkonosnost sektor ne more zares uspevati, če temelji na izkoriščanju in socialnem dampingu..

Guido Zeitler, predsednik NGG, je sodeloval na konferenci in dejal: Trajalo je mnogo let boja proti izkoriščevalskim strukturam nemške mesne industrije, preden je bilo zunanje izvajanje in podizvajanje končno prepovedano z zakonom. To je bil mejnik, ki ga zdaj želimo skupaj doseči za Evropo. Želimo pa tudi nadaljnje izboljšave. Dvomljivi nekdanji podizvajalci še vedno delajo nagajivo kot agencije za zaposlovanje, prevozniki in ponudniki nastanitev. Nujno potrebujemo več predpisov in strožji nadzor tukaj – v Nemčiji in Evropi.

Zahteva EFFAT po boljših delovnih pogojih prek podizvajalskih verig je vključena v #CallingEU, večji Evropski volilni manifest poziva k novemu mandatu EU, ki bo zavezan zagotavljanju pravičnejše Evrope za delavce.

Konča -

Medijski stiki:

Maddalena Colombi: +32 488 3374 09
Komunikacijski uradnik EFFAT
m.colombi@effat.org

Jonas Bohl: +49 151 17480844
Tiskovni predstavnik NGG
jonas.bohl@ngg.net

 

EFFAT | EFFAT je Evropska federacija sindikatov prehrane, kmetijstva in turizma, ki zastopa tudi gospodinjske delavce. Kot Evropska federacija sindikatov, ki zastopa 116 nacionalnih sindikatov iz 37 evropskih držav, EFFAT brani interese več kot 25 milijonov delavcev pred evropskimi institucijami, evropskimi združenji delodajalcev in transnacionalnimi podjetji. EFFAT je članica ETUC in evropske regionalne organizacije IUF.

#MeatTheStandards je projekt Evropske federacije sindikatov hrane, kmetijstva in turizma (EFFAT), namenjen izboljšanju delovnih pogojev v evropski mesni industriji.

 

 

 

 

 

 

 

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


Dogodki