Mednarodni center za usposabljanje

Vzpostavite sindikalno moč, da ustvarite pravičnejšo Evropo 2021–2022

 

Skupni projekt, ki ga je organizirala organizacija "Izgradite sindikalno moč za pravičnejšo Evropo 2021-2022" ITC-ILO s poudarkom na povečanju pristojnosti nacionalnih sindikalnih predstavnikov na treh tematskih področjih:

  1. enakost spolov in raznolikost,
  2. migrantov in gospodinjskih delavcev
  3. delavci v nestandardnih oblikah zaposlitve (NFSE),spremlja Orodje in niz smernice za bolj vključujoče sindikate.

 

Projekt je razdeljen v dveh letih. Leta 2021 bo ciljal 25 udeležencev na vsak modul iz oči v oči in do 50 v modulih za e-učenje. Leta 2022 je zasnovan kot akcijski program za udeležence, ki se ukvarjajo s prenovo nacionalnih sindikatov. Poglobili se bodo v tri teme vključevanja z oblikovanjem in izvajanjem akcijskih načrtov s konkretnimi koraki spol in raznolikostmigrantov in gospodinjskih delavcev in delavci v NSFE povezovanje s strategijami za oživitev sindikatov in komunikacijo. Dejavnosti se bodo zbližale Konferenca o izmenjavi in ​​razširjanju znanja kjer bodo predstavljene najuspešnejše prakse, podprte z Zbirka EFFAT o vključenosti Opisuje najboljše prakse sindikalnega vključevanja ranljivih delavcev v sektorjih kmetijstva, prehrane, turizma in gospodinjskega dela, ustvarjene s projektom.

 

Pričakovani rezultati glede enakosti spolov in raznolikosti 

- Okrepiti mrežo EFFAT za enakost spolov in raznolikost
-Nova močna politika spolov, ki vključuje podružnice za izvajanje strategij in zahtev za kolektivna pogajanja glede enakega plačila, preglednosti plačil, ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem ter spolnega nadlegovanja in nasilja pri delu, ki temelji na orodjih EFFAT in standardih ILO
- Povečajte ozaveščenost podružnic EFFAT o potrebi, da sindikati postanejo privlačnejše za ženske in vključevanje načela enakosti spolov v intergrilen del njihovih organizacijskih strategij.

 

Pričakovani rezultati za delavce migrante in gospodinjstva

  • Vzpostaviti sektorsko strukturo gospodinjskih uslužbencev
  • Povečanje članstva v gospodinjstvu EFFAT, tako novih podružnic kot več članov.
  • Ozaveščajte o pozitivnih ekonomskih, družbenih in kulturnih koristih, ki jih migranti prinašajo evropskim družbam.
  • Orodja in gradivo za doseganje migrantov, njihovo organizacijo in zaščito njihovih pravic pri delu.

 

Pričakovani rezultati, povezani z delavci v NSFE

  • Višja raven zaščite delavcev v nestandardnih oblikah zaposlitve z uporabo prenovljene listine EFFAT v nacionalnih okvirih
  • Nova orodja in metode za doseganje, organiziranje in zaposlovanje delavcev na podlagi nestandardnih pogodb o zaposlitvi, kot so zaposlitev za določen čas, sezonsko delo, delo s krajšim delovnim časom, pogodbe z ničelnim delovnim časom, delo za začasno zaposlitev, delovne platforme in lažne samozaposlene zaposlitev.
  • Večje doseganje delavcev v NSFE z izvajanjem nacionalnih akcijskih načrtov, oblikovanih med projektom, in uvedbo novih vrst ukrepov