Končanje uporabe glifosata in izgradnja bolj trajnostnega kmetijstva

Julij 7, 2021 | Publikacije

Na izvršnem sestanku junija 2021 je EFFAT je sprejel svoje stališče o uporabi glifosata (EN)

Zaščita zdravja kmetijskih delavcev je prednostna naloga EFFAT. EFFAT poziva k takojšnji prepovedi glifosata v postopku obnove, ki se konča leta 2022. EFFAT poziva tudi k večjim naložbam v spodbujanje alternativ uporabe glifosata in drugih škodljivih pesticidov ter poziva k jasnemu vodenju, ki bo zadolženo za nemoten prehod z sodelovanje sindikatov. Obstoječa delovna mesta je treba zaščititi in ustvariti nova kakovostna.

Novo sprejeto stališče o tej temi je odziv na zavezanost EFFAT k bolj trajnostnemu kmetijstvu, ki med drugim podpira sporazume o prosti trgovini z zavezujočo zahtevo po spoštovanju najvišjih okoljskih in socialnih standardov, naložb v veščine delavcev, socialno zaščito ter raziskave in razvoj v smeri trajnostnega razvoja. zatiranje škodljivcev.

Prevedene različice stališča o glifosatu so na voljo tukaj v FR DE IT NL 

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


kongres 2019