MLADI

Mladinski odbor EFFAT je sestavni del EFFAT, kot je določeno v statutu EFFAT. Sestavljajo ga predstavniki mladih iz podružnic EFFAT. Svoje dejavnosti organizira v okviru agende EFFAT. Glavne naloge Odbora za mladino so med drugim: organiziranje mladih delavcev, spodbujanje zaposlovanja mladih in kakovostnih delovnih mest, organiziranje mladinskih članov v sindikalnih strukturah in podpiranje dela mladinske strukture v okviru EFFAT. Delovanje in dejavnosti EFFAT Youth določa Mladinski odbor EFFAT, ki se sestane vsaj enkrat letno; in Mladinski urad, ki ga sestavlja 6 izvoljenih članov.

Na zadnjem kongresu EFFAT je mladinska konferenca izvolila Ivana Blaževića (STUH, Hrvaška) za predsednika, Aybükeja Benguja Özmutafa (ÖZ GIDA-İŞ, Turčija) za podpredsednika. Drugi podpredsednik naj bi bil novo izvoljen jeseni. 

Drugi člani Mladinskega urada so: Fernando Blandón Carmona (NGG, Nemčija), Eva Mitchell (SIPTU, Irska) in Karen Zelderloo (ACV-CSC, Belgija)

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


kongres 2019