Pravičen prehod, ki prinaša rezultate za zaposlene: EFFAT postavlja svoja priporočila za ukrepanje

Dokazi, da so posledice podnebnih sprememb resne in potencialno katastrofalne, niso vprašljivi. Smo na nevarni poti, ki lahko vodi do nepopravljivih sprememb v podnebnih sistemih Zemlje.

Obrnitev tega trenda je ključnega pomena za naš planet, za prihodnje generacije, pa tudi za zaščito delovnih mest in pravic delavcev. Zeleni dogovor EU in strategija »od vil do vilic« sta jasna: potrebna je drzna zaveza k bolj ambicioznim okoljskim ciljem. Vendar zelenega prehoda na bolj trajnostno kmetijstvo, predelavo hrane in gostinstvo ne more biti brez socialnih vidikov in sodelovanja sindikatov.

V tej luči EFFAT danes izda svoje Priporočila za ukrepanje za pravičen prehod v kmetijstvu, predelavi hrane in turizmu, tri sektorje, ki najbolj vplivajo na podnebne spremembe. Prav tako podnebna kriza vpliva na njihovo sposobnost preživetja z ustreznimi posledicami za delovna mesta in delovne pogoje milijonov delavcev po Evropi in svetu.

Da bi se soočili s podnebnimi zlomi, EFFAT predvideva pravičen prehod, ki prinaša koristi delovnim ljudem, da se naš sektor med ozelenitvijo spopada z diskriminacijo na delovnem mestu, krepi kolektivna pogajanja in izboljšuje demokracijo na delovnem mestu.

Da bi bil zeleni prehod uspešen, se mora odmakniti od našega trenutnega gospodarskega načinal kjer zaradi kratkoročnega razmišljanja podjetja močno tekmujejo med seboj, da bi povečala dobiček in vrednost za delničarje na planetu z omejenimi viri.

Bistveno vlogo v tem modelu bi morala igrati politika in ne prosti trg. Okoljske politike morajo postaviti ambiciozne cilje in družbene cilje za predvidevanje sprememb in spodbujanje ustvarjanja kakovostnih delovnih mest.

Da bi dosegli socialno pravičen prehod v agroživilskem in gostinskem sektorju, priporočila EFFAT zajemajo naslednje ukrepe:

  1. Mobilizirajte se kot sindikati proti podnebnim spremembam in za pravičen prehod.
  2. Uskladite okoljske in družbene skrbi za reševanje sistemskih vprašanj, ki vplivajo na naše sektorje.
  3. Predvidite spremembe in zahtevajte socialne vidike v okoljskih politikah.
  4. Zagotoviti, da strategije prilagajanja ščitijo delovna mesta in dohodke delovnih ljudi.

Zlasti sredi trenutne krize življenjskih stroškov si EFFAT želi, da bi zeleni prehod podprl družbeno sprejemljivost in bil priložnost za zaposlene v naših sektorjih, ne pa dodatna grožnja. Priložnost za ustvarjanje več in boljših delovnih mest s stabilno zaposlitvijo, poštenim plačilom in naprednimi delovnimi pogoji. Priložnost za delavce in sindikate, da se začutijo kot aktivni akterji procesa, na koncu katerega bodo veljali višji delovni standardi.

Priložnost, ki resnično nikogar ne pusti za sabo.

Priporočila za ukrepanje za pravičen prehod v kmetijstvu, predelavi hrane in turizmu EN FR DE ES
Podporna študija: Pravični prehod: ponoven razmislek o kmetijsko-živilskem in turističnem sektorju z novo trajnostno in socialno vključujočo vizijo
. EN