Srečno novo leto vam želijo socialni partnerji PHS

Gradimo socialni dialog v sektorjih PHS na vseh ravneh

Januar 18, 2023

Socialni partnerji v osebnih in gospodinjskih storitvah – EFFAT, EFFE, EFSI in UNI Europa – vam želijo srečno novo leto, polno zdravja in uspehov.
Lansko leto je bilo za nas kot socialne partnerje v osebnih in gospodinjskih storitvah (PHS), ki zaposluje skoraj 5 odstotkov celotne delovne sile v EU, veliko leto.

Z medsebojnim priznavanjem socialnih partnerjev v sektorjih PHS in sprejetjem skupne strategije za naslednji dve leti smo dosegli večjo prepoznavnost sektorjev PHS. Bili smo na čelu in v središču zagovorniških dejavnosti v zvezi s strategijo EU za oskrbo in smo dali močan glas sektorjem PHS, njihovi delovni sili, zahtevnim delodajalcem in zainteresiranim stranem. Pod pokroviteljstvom poslanke Evropskega parlamenta Sirpe PIETIKÄINEN in v prisotnosti evropskih poslancev iz različnih političnih skupin smo izvedli konferenco v
Evropskega parlamenta z naslovom "Evropska strategija oskrbe: kakšne priložnosti za sektorje PHS?". Dogodek je bil velik uspeh, če upoštevamo udeležbo različnih predstavnikov petih vlad.

Objavili smo tudi skupni poziv Evropski komisiji, naj spodbuja polno priznavanje sektorjev PHS in delavcev, tako da bodo njihovi prispevki in potrebe
ustrezno upoštevano.

Kot del naše zavezanosti krepitvi zmogljivosti socialnih partnerjev in izboljšanju socialnega dialoga na ravni EU in nacionalni ravni smo se prijavili za skupni projekt EU za spodbujanje socialnih
Dialog v sektorjih PHS, za katerega pričakujemo odgovor februarja. Ta projekt nam bo pomagal izboljšati delovne pogoje in standarde s kolektivnimi pogajanji
kot tudi podpora delodajalcem in delavcem PHS pri doseganju poštenih in varnih delovnih mest. Kot socialni partnerji smo izpostavili prevlado dela na črno v PHS
sektorji. Marca 2022 smo bili povabljeni, da prispevamo k spletnemu seminarju, ki ga je organizirala ELA/European Platform Tackling Undeclared Work in the care and Personal
in sektor gospodinjskih storitev. Kot nadaljevanje seminarja so EFFAT, EFFE, EFSI in UNI Europa objavili niz skupnih priporočil, v katerih pozivajo države članice,
Evropski organ za delo in Evropska komisija za izvedbo konkretnih ukrepov, ki bodo prispevali k zmanjšanju dela na črno v PHS.

Kristjan Bragason, generalni sekretar EFFAT, opozarja, da so »gospodinjske delavke med najbolj ranljivimi delavci v Evropi, a tako pomembne. Ker jim primanjkuje priznanja, ostajajo podcenjeni in izključeni iz osnovnih pravic kot vsi drugi delavci. Socialni dialog je ključen za priznavanje njihovih pravic tako v Evropi kot na nacionalni ravni. Domače delo je delo in domači delavci ne morejo več čakati.”

Marie Beatrice Levaux, predsednica EFFE, poziva k »Letu 2023, polnem sinergij med socialnimi partnerji. Prepričan sem v naše vzajemne sposobnosti razumevanja vsakega
drugo, da bi sektor gospodinjstva in oskrbe na domu postavili v središče socialnih politik EU.
Herwig Muyldermans, predsednik EFSI, je dejal: »V zadnjem letu je bil dosežen znaten napredek in to pozdravljamo. EFSI je globoko zavezan nadaljevanju a
strukturiran in močnejši dialog na ravni EU, da bi sektorju pomagali pridobiti priznanje, ki si ga zasluži, in se soočiti s številnimi izzivi, s katerimi se sooča v korist delavcev
in uporabniki«.

Regionalni sekretar UNI Europa Oliver Roethig izjavlja, da »Borba proti neprijavljenemu delu, izkoriščanju delovne sile in nizki pokritosti kolektivnih pogajanj: naše skupno delo v letu 2022 je pokazalo, da je izzive, s katerimi se soočajo delavci na domu in zdravstveni delavci, mogoče obravnavati le s kolektivnimi pogajanji in močnim socialnim dialogom na vse ravni. Kot evropski socialni partnerji v PHS ponovno odločno potrjujemo našo zavezanost večjemu priznanju delavcev in sektorjev PHS v prihodnjih letih.

Z našo novo strategijo za naslednje leto bomo kot socialni partnerji PHS še naprej spodbujali ukrepe za doseganje povezanih ciljev našega delovnega programa za leto 2023 in
obravnavati morebitne nadaljnje pomembne izzive s trdnim sektorskim zagovorništvom. Zlasti se bomo vključili v evropsko leto spretnosti 2023.

Naše skupno delo je utrlo pot k povečani vrednosti, prepoznavnosti in profesionalizaciji vedno rastočega in zahtevanega sektorja, ki – ob zaposlovanju
veliko število skoraj 10 milijonov delavcev – predstavlja nekatere najbolj negotove delovne pogoje v Evropi.
Nazadnje, z žalostjo delimo smrt Myrtle Witbooi, predsednice Mednarodne zveze delavcev v gospodinjstvu.
Medtem ko jo objokujemo, slavimo njeno navdihujočo zapuščino vseživljenjske borke, aktivistke in sindikalne voditeljice, ki je naredila toliko za priznanje delavcev v gospodinjstvu
po vsem svetu.

Kristjan Bragason,
Generalni sekretar EFFAT

Marie Béatrice Levaux,
Predsednik EFFE

Herwig Muyldermans,
Predsednik EFSI

Oliver Roethig,
Regionalni sekretar Uni Europa

Skupna izjava socialnih partnerjev PHS Srečno novo leto [ENG]

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


kongres 2019