Socialni partnerji PHS začenjajo projekt za krepitev kolektivnih pogajanj.

Bruselj, 07 julij 2023 – 4. julija so socialni partnerji EU na področju osebnih in gospodinjskih storitev (PHS) – EFFAT, EFFE, EFSI in UNI Europa – začeli svoj dveletni projekt „PHSDialoge“, ki ga sofinancira EU.

Namen projekta je zgraditi socialni dialog v EU ter okrepiti zmogljivost socialnih partnerjev in kolektivna pogajanja v osebnih in gospodinjskih storitvah.

Pandemija COVID-19 je poudarila strukturno šibkost sistemov oskrbe držav članic EU ter bistveno vlogo oskrbovancev. Kljub prizadevanjem oblikovalcev politik, da bi odpravili te slabosti in priznali negovalno delo, še vedno obstajajo številni izzivi, med katerimi so predvsem nizka pokritost s kolektivnimi pogodbami, pomanjkanje sindikatov in zastopanosti delodajalcev.

To je ključnega pomena, saj Eurofoundovo poročilo o odnosih med delodajalci in delojemalci priznava, da osebne in gospodinjske dejavnosti (PHS) tvorijo vse pomembnejši del zdravstvenih in socialnih storitev ljudi. Medtem je strategija EU za oskrbo poudarila premik k zagotavljanju storitev oskrbe na domu in različne modele zagotavljanja storitev, kar mora iti z roko v roki z ustvarjanjem enakih konkurenčnih pogojev in poštene konkurence za vse.

»Socialni dialog je temelj napredka in opolnomočenja delavcev v gospodinjstvu. S spodbujanjem konstruktivnih pogovorov med delodajalci in sindikati v okviru projekta Socialni dialog PHS se lahko soočimo z izzivi, s katerimi se soočajo delavci v gospodinjstvu v Evropski uniji, in jim zagotovimo pravice, pošteno plačilo in dostojne delovne pogoje. Skupaj smo predani preoblikovanju sektorja in izboljšanju življenj milijonov delavcev in družin v Evropi,« je povedal Kristjan Bragason, generalni sekretar EFFAT.

"Začetek projekta PHSDialogue je nadaljevanje dolgoročne zaveze EFSI, da si prizadeva za strukturiran in močnejši socialni dialog, da bi delavcem in delodajalcem PHS zagotovili podporo, ki si jo zaslužijo, in jih potegnil iz sence. Projekt bo ključnega pomena pri pomoči poklicnim združenjem PHS in organizacijam delodajalcev pri obravnavanju aktualnih vprašanj v sektorju in pri krepitvi lastne zmogljivosti zahvaljujoč vzajemnemu učenju in pridobivanju znanja. Ta projekt je ključni element pri strukturiranju in prepoznavnosti sektorja tako na nacionalni kot evropski ravni,« je dejal Herwig Muyldermans, predsednik EFSI.

»Nege na domu so bistvenega pomena. V naslednjih dveh letih bomo okrepili sodelovanje med delodajalci in sindikati, da bi zgradili vključujoče strukture socialnega dialoga, ki odražajo naravo sektorja. Najpomembneje za nas bo to, da bo delavcem in njihovim sindikatom pomagalo okrepiti kolektivna pogajanja v razdrobljenem okolju industrijskih odnosov,« je dejal Oliver Roethig, regionalni sekretar UNI Europa.

»Naše sodelovanje dosega nov korak z uvedbo projekta PHSDialogue. Prepričan sem, da bo pomagalo ne le izboljšati socialne pravice in delovne pogoje za delavce PHS, ki so prevečkrat nevidni, ampak tudi zagotoviti širši dostop gospodinjstev do storitev oskrbe na domu. Za EFFE je krepitev predstavniških organizacij družin in ljudi, ki zaposlujejo gospodinjske in negovalne delavce, ključna za izgradnjo učinkovitega socialnega dialoga,«je povedala Marie Béatrice Levaux, predsednica EFFE.

Projekt bo vključeval številne dejavnosti, vključno z:

  • Načrtujte ključne akterje v sektorjih PHS
  • Objavite poročilo o kolektivnih pogajanjih in socialnem dialogu
  • Ustvarite PHS Employment Monitor
  • Organizirajte srečanja socialnega dialoga (2 sestanka delovne skupine; 1 plenarno zasedanje letno)
  • Vzpostaviti sektorske opazovalnice na nacionalni ravni
  • Organiziranje delavnic za sindikate
  • Delavnice za krepitev zmogljivosti za delodajalske organizacije

Projekt je del zaveze, zapisane v delovnem programu socialnega dialoga PHS za leto 2023/2024, čez 12 mesecev pa mu bo sledil še en projekt.

Za več informacij se obrnite na mark.bergfeld@uniglobalunion.org

 

Spremljaj nas

Preberite naše zadnje glasilo

Kampanje


Dogodki

kongres 2019