Sekretariat EFFAT trenutno ne išče delovnih mest.


O EFFAT

EFFAT je evropska zveza sindikatov in priznani evropski socialni partner za sektorje kmetijstva, prehrane in pijače, turizma in gospodinjskega dela. V imenu 120 organizacij članic in približno 2.6 milijona članov sindikatov v 37 evropskih državah spodbujamo in zagovarjamo družbeno odgovoren razvoj v teh sektorjih. Naše delo se med drugim osredotoča na trajnostno zaposlovanje, delovne pogoje, kolektivna pogajanja in enakost spolov. Za naše člane smo pomemben glas do evropskih institucij. Vodimo socialni dialog z delodajalci v sektorjih EFFAT. Usklajujemo in zagotavljamo strokovno znanje mreže EFFAT TNC in evropskih svetov delavcev.