Nič strpnosti do spolnega nadlegovanja in nasilja v delovnem prostoru - in beyound!

O pobudi in poročilu

Spolno nadlegovanje in nasilje sta stalni težavi v svetu dela.

EFFAT je s finančno podporo Komisije EU izvedel projekt »Boj proti spolnemu nadlegovanju in nasilju pri delu v sektorju kmetijstva, hrane, turizma in domačega dela”. Projekt je pomagal povečati znanje o obsegu spolnega nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu v sektorjih EFFAT ter zbrati informacije o politikah in dejavnostih nacionalnih organizacij članic za boj proti spolnemu nadlegovanju in nasilju.

Ugotovitve projekta in sklicevanja na dobre prakse v končnem poročilu ter "Priporočila EFFAT za zaščito delavcev pred spolnim nadlegovanjem in nasiljem”Bi moral sindikatom služiti kot navdih in smernica za poglobljeno razumevanje težav in načinov za njihovo reševanje.

Poleg tega se rezultati projekta obravnavajo v sektorskih odborih za socialni dialog (SSDC) z združenji delodajalcev in evropskimi sveti delavcev (EWC) nadnacionalnih podjetij v sektorjih EFFAT.

Brez tolerance!