En första grupp länder förbereder sig för social villkorlighet 2023

Jan 11, 2023 | Lantbruk

EFFAT föreslår proportionerligt och effektivt sanktioneringssystem för att utnyttja sociala villkors fulla potential

År 2023 kommer Österrike, Frankrike och Italien frivilligt att införa sociala villkor i den nya gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) som från och med 2025 kommer att vara obligatorisk för alla EU-27.

Social villkorlighet är en stor bedrift för arbetande människor inom jordbruket, men det riskerar att sakna pragmatism och effektivitet om de inte åtföljs av effektiva, avskräckande och proportionerliga sanktioner, vilket tydligt krävs av de nya EU-reglerna.

Den nya gemensamma jordbrukspolitiken ålägger medlemsstaterna att införa administrativa sanktioner genom att minska eller utesluta det totala beloppet av betalningarna till de arbetsgivare som inte respekterar en given uppsättning EU-arbetsnormer. Vid beräkningen av dessa sanktioner ska hänsyn tas till svårighetsgraden, omfattningen, varaktigheten eller återkommande och avsiktlig bristande efterlevnad.

Trots tydligheten i EU-reglerna föreslår vissa nationella regeringar mycket låga sanktionsnivåer, vilket EFFAT helt enkelt anser är oacceptabelt.
Social villkorlighet kan hjälpa till att höja arbetsstandarden i en av de mest otrygga sektorerna i ekonomin. Att föreslå löjliga sanktionsnivåer kan allvarligt äventyra dess stora potential.

Mot denna bakgrund antog EFFAT vid det senaste mötet i verkställande kommittén en ståndpunkt om sanktioner i linje med de nya EU-reglerna. Denna uppsättning bestämmelser definierar vårt balanserade förslag om hur identifierade överträdelser ska sanktioneras.

Även om sanktioner måste beslutas på nationell nivå, uppmanar EFFAT Europeiska kommissionen att samarbeta med europeiska arbetsmarknadsparter och medlemsländer för att utveckla ett samordnat sanktionssystem över hela Europa och nå en bredare harmonisering.

Förhållandena för jordbruksarbetare är fortfarande svåra och osäkra i många medlemsländer. Om de åtföljs av en uppsättning fungerande sanktioner, kan sociala villkor i den nya gemensamma jordbrukspolitiken vara en verklig spelomvandlare.

EFFAT uppmanar nationella regeringar att engagera sig med sina medlemsförbund i definitionen av CAP-sanktionssystem, vilket också krävs av EU:s regler.

EFFAT:s ståndpunkt om sanktioner som ska tillämpas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitikens sociala villkor (SV | FR | DE | ES | IT)

 

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser