Årsredovisning 2017 för jordbrukssektorn

November 13, 2017 | Lantbruk, publikationer

I år har vi kontaktat företrädare för det politiska centrumet och vänstern för att vinna sitt stöd för våra krav angående framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Vi får mycket positivt svar och vill tacka alla medlemsorganisationer på denna punkt för att vi stöttar våra ansträngningar med sin egen nationella verksamhet. Ett särskilt tackord till ungefär 7,000 arbetare inom jordbruket som deltog i internetkonsultationen av generaldirektoratet för jordbruk.

Nästa år kommer fokus att vara att öka medvetenheten om våra krav bland representanter från andra politiska områden för att få ett bredare stöd. Detta kräver en intensiv dialog med företrädarna för de berörda politiska partierna på både europeisk och nationell nivå.

Konkreta verktyg måste finnas på plats för att vi ska kunna förverkliga våra krav. Det är därför vi har arbetat intensivt för en översyn av direktivet om skriftlig sysselsättningsinformation (direktiv 91/533 / EG). Vi vill se till att alla arbetstagare får en skriftlig bekräftelse på sin anställning senast på sin första arbetsdag. Detta dokument kan sedan skickas till den socialförsäkringsansvarige utan svårigheter innan arbetet påbörjas. Arbetsgivare som inte uppfyller kraven främjar odeklarerat arbete och bör därför inte få några jordbruksstöd. Detta är vad vi kräver - men det finns fortfarande en lång väg framåt innan vi korsar mållinjen.

Ett annat prioriterat område i år har varit att öka medvetenheten om jordbruksarbetarnas och deras fackförenings betydelse och framsteg i Europa. Vi har också påbörjat vår verksamhet när det gäller arbetssäkerhet. I detta sammanhang höll vi en konferens med arbetsgivarna (GEOPA-COPA) och företrädare för de nationella observatorierna i Bologna (Italien), där de presenterade deras arbete för hur man kan minska förekomsten av muskuloskeletala störningar (MSD). En konferens om maskiner och utrustning kommer att hållas i Prag (Tjeckien) i december 2017.

I denna årsredovisning redovisas en mer detaljerad redogörelse för sektorens huvudsakliga verksamhet.

 

2017_ årlig_rapport_fr
2017_årlig_rapport_sv
2017_ årlig_rapport_de

Följ oss

Läs vårt senaste nyhetsbrev

Kampanjer


Händelser