Bristen på kompetens och arbetskraft påverkar besöksnäringen starkt. För att övervinna utmaningarna är EFFAT och HOTREC överens om att social dialog och kollektiva förhandlingar kan användas som en del av lösningen, nämligen genom att: förhandla om anställning...