Om initiativet och rapporten

Jordbrukssektorn och livsmedelsindustrin förändras eftersom de behöver svara på miljö, människors hälsa och världens hållbarhetsutmaningar.

Denna stora förändring påverkar gradvis jobb och färdigheter som vi för närvarande känner till och väcker många frågor för den nuvarande och framtida rollen för fackföreningar och arbetstagarrepresentanter i livsmedelsindustrin och jordbrukssektorn.

Med ekonomiskt stöd från EU-kommissionen har EFFAT mat och dryck och jordbrukssektorerna arbetat med konsulter, Areté Research & Consulting in Economics, för att göra det möjligt för fackföreningar inom livsmedel och jordbruk att ha de nödvändiga verktygen för att bidra till EU: s politiska utformning, särskilt i området grönare ekonomi, skapande av jobb och matchning av jobb, kvalitet på arbetet, färdigheter och anständigt arbete.

EFFAT
Avenue Louise 130a, 1050 Bruxelles
T: +32 2 218 77 30 | F: +32 2 218 30
effat@effat.org